Forslag til nye skoledistrikter i Gullestrup og Tjørring sendes i høring

28. oktober 2020, 11.11

Nuværende skoledistrikter i Tjørring og Gullestrup. På næste billede kan du se forslaget til ændringerne. Illustration: Herning Kommune

TJØRRING-GULLESTRUP Med de nye udstykninger af boliggrunde mellem Gullestrup og Tjørring skal der muligvis laves lidt om i områdets skoledistrikter.

Børne- og familieudvalget har kigget på mulige ændringer af grænserne.

Der er planlagt udstykninger af nye boliggrunde nær Holing Sø i Tjørring. Området hører til Gullestrup Børnecenters skoledistrikt, men ét af de nye boligområder ligger geografisk tættere på Tjørring Skole. Derfor forslås det, at dette område flyttes til Tjørring Skoles skoledistrikt.

Ændringsforslaget af skoledistrikterne er sendt i høring hos de berørte skolebestyrelser.

Her ses de eventuelt ændrede skoledistrikter i Tjørring og Gullestrup. Illustration: Herning Kommune