Den varme kartoffel om elregningen for gadelyset

Udgivet:31. januar 2023, 13.16

Læsetid:2 minutter

Jacob Bach Jensen. Foto: Tom Laursen

Af Jacob Bach Jensen. Blomstertoften 45 Herning

1 måned siden

BESPARELSER Tak til udvalgsformand John Thomsen, der 30. januar her i avisen oplyser, at hans udvalg alligevel ikke vil vippe en strøm-regning på flere millioner over på dem, der bor på en privat fællesvej. Nu tænker du sikkert, at jeg nok bor på en sådan vej, siden jeg beskæftiger mig med sagen. Næh, det gør jeg nu ikke.

Jeg tager sagen op, fordi jeg finder det underligt, at man overvejer et system, hvor nogle gader i kommunen skal betale og andre kan få gratis strøm. Vi betaler vel alle den samme kommuneskat?

Men John Thomsen må også erkende, at hans udvalg faktisk har arbejdet med disse planer igennem længere tid. I december drøftede man nemlig sagen. Man var dog så snu, at man kamuflerede sagen som et lukket punkt, hvor man ikke kunne se, hvad man drøftede, og efterfølgende forblev alle forslagene hemmelige for offentligheden. Det mener jeg faktisk er på kant med kommunalbestyrelseslovens §8 stk. 7. Men lad nu det ligge.

Sagen er, at man allerede i december drøftede at vippe denne elregning over på de private fællesveje. Man kunne så have stemt den ned der. Det gjorde man bare ikke.

I stedet besluttede man at arbejde videre med sagen. Her i januar kommer den så op igen, sammen med i alt 15 spareforslag.

I beslutningsreferatet står der, at »Udvalget godkendte de fremlagte spareforslag«.

Undskyld - men på den baggrund synes jeg ikke, det er særligt tydeligt, at sagen om elregningen er lagt død. Havde man nu skrevet, at man ikke ville gå videre med forslag 8 (strømregningen), så var der jo ikke noget at misforstå.

Et referat bør i min optik være klart og tydeligt, så borgerne kan læse, hvad der er besluttet, og hvad der er droppet.

Denne sag er blot en af mange, hvor der mangler noget åbenhed og gennemsigtighed i Herning Kommune.

Der er desværre flere udvalg, der behandler besparelserne på lukkede dagsordenspunkter og først offentliggør tingene, når løbet er kørt. Byrådet vil nemlig ikke gå ind og omgøre noget. Det overlader man helt og holdent til fagudvalgene. Og det går efter min mening ikke alt for godt.

Indlæser debat