Ja til ny badebro ved Ejstrup Sø

11. maj 2021, 09.23

Kørestolsbrugere får mulighed for at komme ud til Ejstrup Sø ved Ejstrupholm - og badende får lettere ved at komme i vandet. Foto: Tom Laursen

EJSTRUPHOLM Lokalrådet har sammen med sø- og bredejere ved Ejstrup Sø ansøgt om at bygge en platform, der går ud over vandet ved den sydøstlige bred af Ejstrup Sø.

Lokalrådet ønsker at etablere platformen, så kørestolsbrugere kan komme tæt på vandet. I Ejstrupholm har man et »skubbehold«, der skubber plejehjemsbeboere i kørestol rundt på stierne i området, og platformen tænkes blandt andet anvendt i den sammenhæng.

Platformen skal være 3 meter bred og 5 meter lang. Den skal bestå af to dele: 2,5 meter med fliser, der går ind på land, og 2,5 meter med kompositbrædder, der går ud over vandet.

Der laves rækværk rundt om platformen. Rækværket og skelettet skal bestå af galvaniseret jern.

Da søen ligger i landzone, kræver det en tilladelse fra Ikast-Brande Kommune, og den har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget nu givet.

Der er samtidig sagt ja til et andet ønske, som handler om en mindre terrænregulering imellem stien og platformen. Der er tale om fjernelse af cirka 40 centimer jord på et mindre areal, og det skal gøre adgangen nemmere..

Udvalget har videre sagt ja til et ønske om at fjerne cirka 60 kvadratmeter siv, tagrør med videre nær platformen. Målet er at give bedre de badende adgang til at komme længere ud i søen til et sted, hvor der er god sandbund.

Indlæser debat...