Handelsstandsforening: Nu lukker vi ned

Den formelle nedlæggelse af Brande Handelsstandsforening sker 20. november. Detailhandlens interesser varetages fremover af Brande City

8. november 2019, 13.03

Hans Ulbrichsen bliver den sidste formand i Brande Handelsstandsforening, men han fortsætter arbejdet for detailhandlen som medlem af hovedbestyrelsen i paraplyorganisationen Brande City. Foto: Tom Laursen

BRANDE Det blev til en lang flirt og en endnu længere forlovelse, men til sidst fandt parterne dog sammen i et ægteskab.

Det drejer sig om Brande Borgerforening og Brande Handelsstandsforening, der efter et årelangt sværmeri besluttede at slå sig sammen.

Det skete, da paraplyorganisationen Brande City blev en realitet.

Der er tale om et fælles talerør for Brande i stil med det, som man i forvejen kender i den nordlige del af kommunen i form af Vores Ikast.

Onsdag 20. november er der fra morgenstunden indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Brande Handelsstandsforening.

Den holdes hos radioforhandler Hans Ulbrichsen, der også er foreningens sidste formand.

Eneste punkt på dagsordenen ved morgenmødet er en formel nedlæggelse af handelsstandsforeningen, der i sin nuværende form blev skabt tilbage i 1941, men krigsbarnet er altså i færd med sine absolut sidste åndedrag.

Et af fem underudvalg i Brande City skal fremover varetage detailhandlens interesser, og her er Hans Ulbrichsens udvalgets første formand og dermed også et af medlemmerne af hovedbestyrelsen i Brande City.