Herning Kommune er på vej tilbage i luksusfælden

20. maj 2020, 12.54

Det er beklageligt, at man ikke har lært noget af den luksusfælde, borgmesteren arvede, da han i 2001 fik nøglerne til borgmesterkontoret, skriver Lone Nielsen i dette debatindlæg. Foto: Flemming Hansen

ØKONOMI I sidste uge havde jeg et læserbrev i, hvor jeg problematiserede forligskredsens beslutning om, at låne penge til anlæg fra en corona-hjælpepakke.

Man kunne først og fremmest stille spørgsmålet, hvor vidt Herning Kommune overhovedet burde låne penge fra en corona-hjælpepakke, som er tiltænkt nødlidende kommuner, men det vil jeg i dette læserbrev ikke forholde mig til. Jeg vil derimod forholde mig til den økonomiske konsekvens af, at Herning Kommune optager et unødvendigt lån.

Læs også
Herning Kommune stifter unødvendig gæld

Flere har stillet mig spørgsmålet, om det ikke er udmærket at Herning Kommune på den måde styrker sin likviditet? Men det er jo ikke gratis at låne penge. Derfor vælger jeg nu at skrive dette læserbrev for at forklare, hvilken konsekvens beslutningen har.

Herning Kommune har allerede en god likviditet. Det vil jeg ikke bruge tid på at forklare, for det er et alment kendt fakta. Faktisk er vi den kommune i Midt- og Vestjylland, der, blandt andet grundet salg af et varmeværk, har langt flest penge pr indbygger i kommunen. Når forligskredsen så vælger at låne 120 millioner kroner, så betyder det rigtigt nok, at den gode likviditet bliver forbedret. Men hvad koster det så kommunens børn, ældre og handicappede?

De 120 millioner kroner er et lån, hvilket betyder det skal betales tilbage igen. Der er en forrentning af lånet, men usikkert hvor stor, da man endnu ikke har taget stilling til, hvilket lån man vil vælge, og over hvor mange år det skal afdrages. Derfor forholder jeg mig ikke til rentens størrelse på nuværende tidspunkt.

Men gratis er det ikke, og afdrages skal det stadig.

Kommunens økonomiske politik fastslår, at driften skal generere et overskud, der er stort nok til at dække betaling af renter og afdrag. Det betyder med andre ord, at for at vi nu kan tilbagebetale 120 millioner kroner over 10 år, så skal der hvert år findes 12 millioner kroner på driften alene til afdragene. De 12 millioner kroner vil i store træk blive taget fra vores børn, ældre og handicappede medborgere. Det ønsker Borgerlisten ikke. Derfor mener vi, at det er en meget kortsigtet løsning at stifte gæld. Man burde i stedet have fulgt Borgerlistens forslag, og finansieret fremrykningen af anlæg via kassebeholdningen. Den merudgift, vi får i år, opvejes jo af en mindre udgift næste år. Netto er der altså ikke nogen ekstra udgift, og derfor er det aldeles unødvendigt at låne de 120 millioner kroner!

I 2001 var kommunen havnet i en stor gældsfælde. Gælden var så stor, at kommunen var på vej til at blive sat under administration. Efter at man solgte energiselskabet for 1,1 milliarder kroner fik kommunen gælden afviklet, og kommunekassen blev fyldt op. De mange millioner vi sparede i renteudgifter, har vi i stedet kunnet bruge på at ansætte flere lærere, pædagoger og hjemmehjælpere.

Derfor er det meget beklageligt, at man ikke har lært noget af den luksusfælde, som borgmesteren arvede, da han i 2001 fik nøglerne til borgmesterkontoret, og nu gør det samme, som dengang bragte os i fedtefadet.

Borgerlisten skal nok engang anbefale, at man ikke låner de 120 millioner kroner, da renter og afdrag skal finansieres via besparelser på skoler, plejehjem og børnehaver. Det handler om prioritering!

Læs også
Debatindlæg: Herning Kommune har sparet alt for meget på folkeskolen