Ny udstykning på vej trods naboprotester

Udgivet:05. januar 2022, 09.15

Læsetid:1 minut

Ifølge den hidtidige plan har der skullet bygges 46 parcelhuse i området ved Vesterdamsvænget i Lind, men med den nye lokalplan bliver der i stedet mulighed for at bygge 36 rækkehuse og 29 parcelhuse - heraf 4 på særligt små grunde. Kort: Herning Kommune

LIND Herning Byråd er klar til at godkende en ny lokalplan for en udvidelse af kvarteret Vesterdamsvænget i det vestlige Lind.

Det består i dag af parcelhuse, men med den nye plan bliver det muligt at opføre både parcel- og rækkehuse i området.

Efter en høringsrunde har byrådets byplanudvalg efter ønske fra Herning Vand besluttet at tilrette planen i forhold til stiforløb og ledningsnet.

Høringsrunden bød også på en indsigelse fra 23 naboer, som er bekymrede for øget trafik i et kvarter med mange børnefamilier samt for, at op mod 36 rækkehuse i to etager vil blive uharmonisk i et område med parcelhuse i næsten udelukkende ét plan. Denne indsigelse fik dog ikke byplanudvalget til at foretage ændringer.

Vurderingen er, at lokalplanens udformning tager højde for den øgede trafik - blandt andet med stier til de bløde trafikanter. Da der er tale om en privat vej, vil opsætning af eventuelt trafikdæmpende foranstaltninger være en opgave for grundejerforeningen.

Om rækkehusene hedder det, at kommunen gerne vil give mulighed for et bredt boligudbud, og at to etager er den gængse byggehøjde i byggeloven.

Efter byplanudvalgets behandling mangler nu kun den formelle godkendelse i byrådet.