God løsning for Nørholmkollegiet

1. april 2020, 16.10

Michael Thomsen. Foto: PR-foto

SPECIALIST I disse coronatider er det dejligt, når der kommer gode nyheder, og en god nyhed var det, da man i sidste uge kunne læse, at Nørholmkollegiet ikke skulle kommunaliseres, men forbliver en regional institution.

Vi vil godt rose forvaltningen, udvalget for handicap og psykiatri og byrådet for på målstregen at træffe den kloge og rigtige beslutning, selvom et snævert borgerligt flertal før jul vedtog en kommunalisering.

Vi frygtede, at hvis Herning Kommune overtog Nørholmkollegiet, ville det blive underlagt den samme sparespiral, som alle de øvrige institutioner, som kommunen overtog i forbindelse med kommunalreformen i 2007, er blevet underlagt uden undtagelse. Dernæst at det ville resultere i en afspecialicering, da Nørholmkollegiet er én ud af tre regionale institutioner, som tog sig af denne målgruppe af borgere. Borgerne såvel som de ansatte risikerede at blive taberne i det spil.

Kommunerne skriger af og til på højt specialiserede tilbud til udfordrede borgere. Herning Kommune bidrog hermed til ikke at save grenen over på et af de tilbud, der allerede findes.

I SF tillader vi os at tage lidt af æren for, at vi undgik en kommunalisering. Allerede 21. oktober gjorde undertegnede opmærksom på problemet i et læserbrev i Herning Folkeblad. Vi har talt imod det i handicaprådet, hvor vi har plads. Vores byrådsmedlem har gjort det samme både i sit udvalg og i byrådssalen. Til gengæld er der blevet talt for et tættere samarbejde mellem kommune og region i stedet for, at Herning Kommune skulle ødelægge en veldrevet regional institution med fare for afspecialicering. Nu kommer det tættere samarbejde til gavn for kommunen, regionen, borgerne og de ansatte. Det var en god nyhed.

Læs også
Nørholm Kollegiet er et regionalt tilbud - og sådan bliver det ved med at være
Kirsten Kronborg. Foto: PR-foto