Lokal provst fylder 60: Elsker mangfoldigheden i Gullestrup

Provst i Søndre Provsti, Kirsten Braad Thyssen, er ikke længere præst i Gullestrup, men hun er blevet boende i satellitbyen, for der befinder hun sig godt

29. juli 2019, 17.02

Som provst i Søndre Provsti lægger Kirsten Braad Thyssen stor vægt på, at provstiets 20 præster og en valgmenighedspræst trives, men også at menighedsrådene har ordentlige arbejds-betingelser. Menighedsrådet tager sig af økonomi, ansætter kordegn, graver, organist, kirke- og kulturmedarbejder, og medlemmerne skal sætte sig ind i og overholde overenskomster. - Så det er vigtigt at klæde dem så godt på og give dem så meget hjælp som muligt, så det ikke bliver en stopklods for dem at sætte sig ind i tingene. Derfor har vi også ansat en HR-medarbejder i begge provstier, og vi har netop udvidet med en personaleadministrativ medarbejder, fortæller Kirsten Thyssen. Foto: Jørn Deleuran

60 år »Hvor’ du fra? Jeg’ fra Havnen«, synger Jokeren i en ørehænger.

Når man spørger provst i Søndre Provsti, Kirsten Braad Thyssen, hvor hun er fra, svarer hun:

- Ingen steder fra. Og min søster siger: »Jeg er hjemmefra««. Vi har boet mange steder, men mor er thybo, og vi boede der de første 10 å...