Sund hele vejen

3. juli 2019, 12.27

Foto: Tony Brøchner

IKAST-BRANDE Sund Hele Vejen er Ikast-Brande Kommunes nye sundhedspolitik.

Politikken tager afsæt i byrådets visioner på sundhedsområdet og danner rammen for kommunens samlede sundhedsindsatser. Samtidig er sundhedspolitikken fundamentet for det vigtige tværgående samarbejde mellem kommune, borgere, forenin...