Milliarder fra EU skal afværge corona-krise - men vi skal gøre endnu mere

6. april 2020, 12.26

Asger Christensen. Foto: PR-foto

UDSPIL Corona-pandemien koster ikke kun menneskeliv, den truer også den europæiske økonomi. Mange virksomheder på tværs af EU mister indtægter og risikerer i værste tilfælde konkurser.

Flere medlemslande lancerer hjælpepakker til erhvervslivet for at afværge økonomiske katastrofer, men situationens alvor kræver også handling fra EU. Regeringer skal række ramte virksomheder en hjælpende hånd - og dét skal EU bidrage til.

EU har i de sidste uger præsenteret flere tiltag, som svar på krisens økonomiske konsekvenser. Lad os kort gennemgå tre centrale udspil:

For det første vil Kommissionen dedikere dele af EU’s milliardstore fonde til at hjælpe medlemslande. Pengene går blandt andet til vores sundhedssystemer og støtte til udsatte virksomheder. Samlet set drejer det sig om mere end 275 milliarder kroner. Europa-Parlamentet har torsdag i forrige uge godkendt hjælpepakken.

Et andet vigtigt tiltag er, at Kommissionen midlertidigt ændrer reglerne for statsstøtte til virksomheder og kravene til statslige budgetter. Reglerne skal sikre fair konkurrence og økonomisk ansvarlighed - som vi er vant til i Danmark - i hele EU. Men situationen fordrer nødvendige undtagelser.

Det sidste udspil centrale kommer fra Den Europæiske Centralbank. For nyligt annoncerede banken en støttepakke på hele 5600 milliarder kroner til at købe værdipapirer fra stater og virksomheder. Centralbanken har også givet banker billige lån for at sørge for, at de fortsat kan låne penge ud.

Disse udspil løser ikke krisen. Det er dog et skridt i den rigtige retning.

De økonomiske konsekvenser er endnu ukendte, men allerede nu skal vi overveje, hvordan vi undgår en lignende pandemikrise.

Kommissionen undervurderede muligvis den potentielle fare ved coronavirussen.

Man kunne tidligere i forløbet have advaret medlemslande bedre om de mulige konsekvenser ved corona og på den måde undgået en reel pandemi i EU. Dét må ikke ske igen. Vi skal lære af vores fejl, og det er Kommissionen også nødt til.

Derfor skal Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme indsamle viden om og erfaring med at bekæmpe virussen fra alle lande. Vi skal evaluere alle medlemslandenes indsatser og vurdere, hvad hvert land kunne have gjort bedre. EU skal sikre et endnu bedre beredskab til at håndtere fremtidige virusudbrud i samme skala som corona.