Der er nok at tage fat på

12. december 2019, 12.30

Bente Lysgaard. Foto: flemming Staal

TILLIDSBRIST Danmark har fået en ny retning. Det er den siddende regerings mantra. Og godt for det!

Der er nok at tage fat på.

For mig at se er nogle af de værste eksempler den manglende tillid til det offentlige system, hvad angår såvel forretningsgange, manglende overholdelse af samme samt mistillid til offentligt ansatte set over en bred kam. Det udspringer ganske enkelt af, hvad de skatteplagede borgere er vidner til i disse tider, om hvad skattekronerne er brugt på.

Svindel og bedrageri begået af offentligt ansatte, det er for mig at se tegn på en syg kultur. Det harmer ligeledes, at diverse chefer i styrelserne får bonus udbetalt, selvom der svindles i stor stil.

Ingen bliver tilsyneladende draget til ansvar.

Så er der ligeledes den eskalerende kriminalitet, som ganske vist bliver talt ned af myndighederne. Statistikken siger, at der er nedgang i kriminaliteten. Jeg tror, årsagen til dette er, at folk i al almindelighed har opgivet at melde mindre og simple lovovertrædelser, da de erfaringsmæssigt ved, at det nytter ikke at anmelde dette til politiet. Desuden er der få sager, som bliver opklaret.

Dertil kommer rodet i Skattevæsenet - det være sig manglende betaling af skyldig skat, forkerte beregninger vedrørende ejendomsskatter, alt for mange såkaldte rådgivere til at vejlede de skatteplagede borgere til at undgå at betale skat.

Regeringen har et stort ansvar i forbindelse med, at der er al for mange indvandrere, som ikke kommer i arbejde, da de ved at undlade dette kan se frem til større ydelser fra det offentlige. Det gamle ordsprog om, at ledighed er roden til alt ondt, kan sagtens tages i anvendelse her i Danmark.

Men hvor mange virksomheder har lyst til at ansætte unge indvandrere, som ikke har nogen egentlig eksamen fra den almindelige folkeskole. Vi hører om, hvor mange der forlader skolen uden at kunne læse, skrive eller regne på et niveau, som kræves for at få et arbejde.

Hvis man i sammenhæng med en anden skoleform forsøger nytænkning, bliver man åbenbart meldt til Menneskerettighedskommissionen.

Så er der klimaloven, som skal udmøntes ligesom så meget andet til foråret.

Mon ikke diverse myndigheder først og fremmest skulle efterse de hovedløse regler, der er gældende på energiområdet. Overskudsvarme kan ikke bruges på grund af høje afgifter, og overskudsstrøm kan ikke bruges grundet for få aftagere. Jeg kunne nævne flere eksempler, men det bliver for omfattende.