Skolerne i Ikast-Brande er tilfredse med samarbejde

Det såkaldte fire-by- samarbejde fungerer tilfredsstillende

5. december 2019, 10.26

Engesvang Skole samarbejder med Bording Skole, mens skolerne i Nørre Snede og Ejstrupholm har et samarbejde, der ifølge en evaluering er givende for alle fire skoler. Foto: Christian Sjurman

NØRRE-SNEDE-EJSTRUPHOLM-BORDING-ENGESVANG Et samarbejde mellem skolerne i Nørre Snede og Ejstrupholm og mellem Bording og Engesvang, som blev etableret i forbindelse med Skolestrategi 2016-2019, fungerer og bidrager positivt til at drive skolerne.

Det fremgår af en evaluering af fire-by samarbejdet, som blev drøftet på gårsdagens møde i børne- og undervisningsudvalget.

Den overordnede vision for samarbejdet mellem skolerne er, at samarbejdet understøtter alle børns trivsel og læring. Samarbejdet skal være meningsfuldt, og der skal være et reelt behov samt understøtte ledelsernes og medarbejdernes arbejde og mulighed for sparring.

Koordinerede ringetider

Udover vidensdeling og sparring mellem skolerne er der fælles feriepasning i SFO’erne, så der kun er åbent i to af de fire SFO’er.

Mellem Bording og Engesvang skoler er der fælles ordning for servicemedarbejdere.

Nørre Snede og Ejstrupholm deler en skolebusrute og har derfor koordinerede ringetider.

Også på medarbejderplan er der blevet samarbejdet på følgende måder:

Samarbejde og sparring mellem de forskellige vejledere på skolerne inden for læsning og matematik.

Samarbejde mellem pædagogerne på Nørre Snede og Ejstrupholm skoler om den ændrede rolle som skolepædagog efter skolereformen i 2014.

Fælles oplæg for personale og forældre på Bording og Engesvang skoler.

Det har været afprøvet at bruge fælles vikarer på tværs af Bording og Engesvang skoler, men resultatet var administrativt for svært at håndtere til, at det gav en positiv effekt.

Valgfag på tværs

For eleverne på skolerne har samarbejdet blandt andet betydet, at der er blevet holdt fælles arrangementer på tværs af skoler - idrætsdage, skolekoncerter og faglige oplæg.

Der har været SSP-arrangementer for elever i 7. og 8. klasse samt deres forældre.

Valgfag er afprøvet på tværs, men det er blevet skrinlagt, idet eleverne på den ene skole hver gang mistede en lektions undervisning på transport.

Konklusionen fra de fire skoler er, at samarbejdet fungerer og bidrager positivt til at drive skolerne.

De primære årsager ligger i det faktum, at de geografisk er tæt på hinanden, at skolerne har tilnærmelsesvist samme elevtal, og at de derved driver skole på nogenlunde samme vilkår.