Debatindlæg: Mastodont-højhuset på sygehusgrunden - igen!

19. maj 2020, 11.20

Sådan kan der komme til at se ud på Sygehusgrunden. Illustration: Herning Kommune

BYGGERI Vi er rigtig mange beboere i området omkring den nuværende sygehusgrund, der glæder os til at se resultatet af de mange spændende tiltag, der kommer til at ske der, men vi er selvsagt nervøse for, at byrådet godkender bygherrens (KPC) ønske om at få lov til at bygge et 78 meter højt enkeltstående højhus på grunden, der i forvejen ligger på et af de højeste punkter i Herning.

De nærmeste beboere kommer til at bo mindre end 100 meter fra mas-todonten. Vi beboere, der bor tæt på, har derfor sendt en fælles indsigelse mod byggeriet i håb om, at byrådet besinder sig og lytter til vore bekymringer.

Historien viser nemlig, at det kan nytte at protestere mod høje byggerier i Herning. På »brandstationsgrunden« var den oprindelige plan at bygge et hus i otte etagers højde.

Men efter massive protester fra naboer, Herning Kirke og politikere, blev byggeriet reduceret til fire etager - og helt ned til tre etager mod Nørre Allé, hvorfra en række beboere klagede over indkigsgener.

Det samme oplevede herninggenserne med boligtårnet ved DGI Huset. Det blev oprindeligt præsenteret som et 75 meter højt projekt, men blev til slut reduceret til 45 meter.

Som sammenligningsgrundlag til et eventuelt 78 meter højhus på sygehusgrunden, kan nævnes den blå skorsten ved Gl. Landevej på 60 meters højde, Herning Sky rundhusene på 55 meter hver, Herning Højskole på 45 meter og Codan-huset på 47 meter. Så det oprindelige forslag på maksimalt 55 meter for huset på sygehusgrunden er mere i overensstemmelse med de øvrige højhusbyggerier i byen - om end selv 55 meter opleves som meget højt af os beboere, der bor tæt på.

Heldigvis har Herning Kommune en klar holdning til højhuse:

Da Bestsellers højhusprojekt i Brande stadig var aktuelt, udtalte formanden for byplanudvalget Ulrik Hyldgaard blandt andet: »Det her højhus kommer til at ligge op mod nogle uforstyrrede landskaber, og det er ikke uproblematisk«, og »De er gået voldsomt i højden for at lave et statement« samt »det kommer til at genere naturen«.

Jeg ved godt, at Bestseller dengang talte om et byggeri i 320 meters højde, men med en planlagt beliggenhed mere end 20 kilometer fra Herning. Jeg gentager: 20 kilomter! - og alligevel generede projektet tilsyneladende Ulrik Hyldgaard.

Det planlagte højhus på sygehusgrunden ligger til sammenligning nul kilometer fra Herning og kun cirka 100 meter fra nærmeste naboer. Kun 100 meter! - så dette projekt burde selvsagt genere Ulrik Hyldgaard meget mere.

Lad os håbe, at byrådspolitikerne i Herning besinder sig i denne sag. Det har i al fald vist sig, at de før har lyttet til borgeres indsigelser.

Så borgere i Herning: giv jeres mening til kende - et så markant byggeri angår os alle.

Læs også
Har vi småsovet i timen?