Borgerlisten: Vi bør styrke ældreområdet

8. september 2020, 10.13

Lone Nielsen. Foto: PR-foto

KERNEVELFÆRD Forligspartierne vedtog ved sidste budgetforlig, at spare 37 millioner kroner på ældreområdet over fire år.

For god ordens skyld vil jeg sige, at jeg får lige så mange henvendelser om borgere, der er meget tilfredse med ældreplejen, som det modsatte. Altså tyder det på, at der er forskellige oplevelser af den pleje, der gives, hvilket der nok altid vil være. Det bekymrer mig dog, at området udsættes for yderligere besparelser, hvilket jo umærkeligt vil byde på forringelser af området. Og vores plejepersonale løber i forvejen stærkt.

Vi har den seneste tid i medierne set eksempler på nedværdigende behandling af plejekrævende ældre. Jeg håber ikke, det er tilfældet i Herning Kommune, men er bekymret over den retning det tager, når man politisk nedprioritere området.

Når ressourcerne er knappe, forringes arbejdsmiljøet, og der kan ske en forråelse af de ansatte. Forråelse fører til manglende omsorg. Det er et politisk ansvar.

Vi bør derfor hæve servicerammen for ældreområdet for at tiltrække arbejdskraft, give bedre mulighed for personalepleje og et sundt arbejdsmiljø. På den måde kan medarbejderne få lyst til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Vi kan desuden mindske nedslidning og gøre området attraktivt som arbejdsplads. Samtidig bør vi hæve normeringerne på grund af stigningen i antallet af demente på stort set alle plejehjem, da det kræver mere personale.

Borgerlisten kom med et budgetforslag for 2020, hvor ældreplejen skulle opgraderes med 180 millioner kroner over fire år modsat de besparelser, forligskredsen indførte i forliget. Det skal her tilføjes at Borgerlistens forslag var fuldt finansieret. Desværre var forligspartierne ikke af den opfattelse, at ældrepleje var noget, man ville prioritere.

Borgerlisten mener, at vi bør prioritere ældreplejen. Og husk på; vi kan selv få brug for pleje i vores alderdom. Hvordan vil du gerne behandles?

Læs også
Ret til en ordentlig seniortilværelse