Bæredygtigt Landbrug forlanger konsekvensberegninger

1. maj 2021, 09.55

Peter Kiær. Foto: Privatfoto

POLITIK Den socialdemokratiske regering lægger med sit nye »forhandlingsoplæg til grøn omstilling« op til at stække verdens mest miljø- og klimavenlige landbrug - hvilket kan få fatale følger for både den danske samfundsøkonomi og det globale klima.

Sådan lyder reaktionen fra Bæredygtigt Landbrug, der kritiserer de foreløbige meldinger om en reduktion på syv millioner tons CO2 frem mod 2030, kvælstof-reduktioner, mere økologi samt omlægning af lavbundsjord for at være alt andet end fagligt velbegrundet:

Det er feel good-politik, når det er værst.

Vi forlanger, at regeringen regner på konsekvenserne for ikke bare landbrugserhvervet, men også for landets økonomi, beskæftigelse og eksport - samt på den betydning, det her får for det globale klima, når en stor del af den nationale produktion givetvis bliver nødt til at flytte til lande med et meget større klimaaftryk.

Regeringen bliver på den ene side ved med at gentage budskabet om, at man vil beskytte arbejdspladserne, mens man samtidig laver det ene benspænd efter det andet for et dansk landbrugserhverv, der brødføder 15 millioner mennesker på kloden.

Jeg er tilfreds med, at regeringen lægger op til at intensivere teknologi-innovationen i forsøget på at fortsætte udviklingen med at reducere landbrugets CO2-udledning.

Men det ville generelt være gavnligt for alle parter, hvis man begyndte at se landbruget som en del af klimaløsningen fremfor klima-problemet.

Intet i det, der er kommet frem om regeringens udspil, tyder jo på, at man eksempelvis anerkender landmændenes evne til at bidrage positivt til klimaregnskabet. Vores afgrøder på markerne optager jo CO2 i stor stil. Hvis man reducerer landbrugsproduktionen, fjerner man i virkeligheden nøglen til at løse klimaproblemerne og grundlaget for at lave fødevareproduktion på en miljø- og klimavenlig måde. Jeg håber, at landbrugsvenlige partier nu tager dén vinkel med ind i forhandlingslokalerne.

Indlæser debat...