Får din bus nye tider? Send dine kommentarer til Midttrafik

Midttrafik lægger op til at ændre blandt andet rute 53. Forslaget til nye køreplaner er i høring indtil 21. januar

8. januar 2018, 18.28

Alle kan kommentere forslagene til de nye køreplaner, som træder i kraft til sommer. På midttrafik.dk kan man finde de køreplaner, der er i høring - med en beskrivelse af ændringer og en hørings­formular, man kan udfylde og indsende senest 21. januar. Foto: Tom Laursen

HERNING Kunderne - det vil sige både nuværende og kommende buspassagerer - har to uger til at kommentere de nye køreplaner, som Midttrafik netop har præsenteret.

Lokalt finder man de største ændringer på rute 53 Viborg-Karup-Kølvrå-Herning. Her foreslås enkelte aftenafgange ændret lidt for at give forbindelse fra Flyvestation Karup til Sjælland via tog fra Herning om aftenen.

Ruten betjener samtidig mange skoler mellem Herning og Viborg, og der skal derfor tages hensyn til uddannelsessøgende og pendlere. Til sommer bliver ruten ændret, så den bedst muligt er tilpasset ringetider på alle folkeskoler og på ungdomsuddannelserne i både Herning og Viborg, oplyser Midttrafik.

Tidligere har det ifølge busselskabets pressemeddelelse ikke været muligt at få rute 53 tilpasset til alle folkeskoler langs ruten samt til ungdomsuddannelser i både Herning og Viborg. Det har betydet, at enkelte skoler langs ruten har haft meget lange ventetider før eller efter skoletid.

Midttrafik skifter køreplaner hver sommer og indleder planlægningen allerede i juli. Frem til cirka december udarbejdes der udkast til nye køreplaner på baggrund af ønsker fra bestillerne af kollektiv trafik - altså kommunerne og region Midtjylland - samt tilbagemeldinger fra kunder, chauffører og busselskaber.

Resultatet af planlægningsarbejdet er sendt i offentlig høring fra 8. til 21. januar.

De endelige køreplaner, der gælder fra juli, vil kunne ses på midttrafik.dk og Rejseplanen i løbet af maj. work