Først betaler borgerne for kloakseparering, derefter løber vandet sammen igen

29. september 2020, 13.10

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

BUDGET I disse dage, hvor forligspartierne lovpriser deres budgetforlig, fremhæves især en bæredygtighedsdagsorden og klima. Der er desuden tilført millionbeløb til Hernings nye bæredygtighedscenter Bæredygtig Herning. Men hvordan står det egentligt til med den kloakseparering, man ville foretage for den ældre del af Herning by?

For 20 år siden talte man om, at der nok vil gå 30 til 40 år, inden den sidste del af Hernings kloakker var separeret. Personligt tror jeg ikke, dette åremål er blevet mindre, og det er et spørgsmål, om alle kloaker i Herning nogensinde bliver separeret. Men hvad betyder det for Herning, at kloakerne ikke er separeret?

Det betyder blandt andet, at ved kraftige regnskyl løber kloakvandet sammen med regnvandet ud ved de overløbsbygværker og bassiner, der er ved Knudmosen. Nu er det sådan, at i omkring 100 år har Knudmosen været losseplads for Herning både med husholdnings- og byggeaffald og altså også for overfladevand og kloakvand.

Men tilbage til kloaksepareringen. Som mange nok har bemærket, så har en stor del af vejene i nærheden af det nuværende sygehus været gravet op, og der er lavet nye kloaker.

Det drejer sig om vejene: Overgade, Nygade, Skolegade, Pontoppidansvejs, dele af Gl. Landevej, Farvergårdvej, Bellisvej, dele af Kærmindevej, Anemonevej og Kløvermarken. Her er afløbene nu ændret, så spildevand og regnvand løber i to separate ledninger.

Ledningerne samles i to store ledninger i Kløvermarken. En dag sad jeg og kiggede på Herning Vands webgraf og her fremgik det, at de to ledninger løb ud i den samme store betonledning i H.P. Hansensvej. Det vil sige, at det regn- og spildevand, man møjsommeligt har fået separeret, og som grundejerne selv har betalt for på deres egne grunde, blot løber sammen igen.

Min første tanke var, at jeg måske aflæste kortet forkert, eller det måske senere var rettet. Jeg skrev derfor til borgmesteren/forvaltningen, om det kunne passe.

Jeg fik følgende svar: »Selve kloaksepareringen af området omkring det nuværende sygehus blev udført i perioden 2012-2017. Regnvandet herfra føres dog først til Lillelund Engpark, når to kloakoplande, der ligger nord/nordvest for det allerede separerede område, separeres. Dette er planlagt til 2023-2026.«

Mon ikke det kommer som en overraskelse for nogle af dem, der tilbage i 2012 fik deres kloaker separeret, at der går op til 14 år, inden det får nogen betydning? Man kan undre sig over, at man ikke først har lavet separate hovedledninger.

Læs også
I Hammerum løber kloakken i bækken