Sprogofficer fra Herning er rollemodel for kvindelige kadetter i Afghanistan

Inden sprogofficer Sarah Bille afsluttede sin seneste uddannelse, lærte hun det persiske sprog dari og tilbragte et halvt år i Afghanistan som rollemodel og coach for kvindelige afghanske officerskadetter

12. januar 2020, 12.02

I Afghanistan var sprogofficer Sarah Bille mentor for kvindelige officerskadetter i militærlejren i Kabul, men hun oversatte også logistiske og efterretningsmæssige tekster, som de afghanske styrker skrev til de danske militærfolk på dari. Ofte var de skrevet i hånden og helt ulæselige, fortæller hun. Derudover underviste hun nogle af lejrens udlændinge i dari på frivillig basis. - Man kan ikke lære det selv, så jeg biksede noget undervisning sammen. Bare det at kunne sige: »Hej, hvordan går det«, til sin mentee på dari er en god icebreaker. Det kender vi jo også selv, siger hun. Foto: privatfoto

Pashto og Dari er to persiske sprog, som sprogofficer Sarah Bille behersker, og som hun har haft brug for de to gange, hun har været udsendt til Afghanistan. Senest på det Afghanske officersakademi i Kabul, Afghan National Army Officers Academy, i en militærlejr med 500 militærfolk fra forskelli...