Sundhedshus på sygehusgrunden

27. oktober 2020, 13.32

Michael Thomsen. Foto: PR-foto

BYGGERI Da der 1. juli var borgermøde om Herning+, som omhandler sygehusgrunden, fremførte jeg på vegne af SF et forslag om, at den bygning, som i dag er lægevagt, akutmodtagelse, skadestue, og røntgen med mere, ville være oplagt at bruge som et sundhedshus. SF sendte også ideen ind som et høringssvar i august. Lokalerne er velegnede, et sundhedshus vil passe godt ind i tankerne om Herning+, det vil give borgerne en let og central adgang, og det vil styrke det faglige miljø at etablere et samlet sundhedshus centralt i Herning.

Før efterårsferien skrev Anne Marie Søe Nørgaard, at byrådet ville arbejde for, at der blev etableret et samlet sundhedshus i Herning til gavn for borgere og personale. Vi er i SF glade for, at vores idé bliver taget op og arbejdet videre med. Det skal hun have stor ros for. I SF mener vi bare, at det er dumt ikke at benytte sig af chancen og bruge lokalerne på hjørnet af Gl. Landevej og Møllegade, som snart bliver ledige. Jeg kunne læse i sidste uge, at Ernst B. Knudsen bakker SF’s forslag om placering af et sundhedshus op. Det kan jo nås endnu, da lokalplanen for Herning+ ikke er vedtaget endnu.

Det vil give stor synergi at samle den kommunale sygepleje, behandling og genoptræning i det nære sundhedstilbud i stedet for, at det som i dag er spredt rundt i hele kommunen på mange matrikler. Det vil gavne borgerne, give en bedre faglighed for personalet, og et samlet sundhedshus ville måske kunne suppleres med private aktører som øjenlæger, psykologer og andre behandlere.

Lad os gribe chancen og etablere et sundhedshus i den bygning, hvor blandt andet lægevagten er i dag. Det vil være et aktiv for borgerne, for personalet og Herning+.