Eleverne skal lave et svendestykke i folkeskolen

Udgivet:25. juni 2022, 08.24

Læsetid:2 minutter

Niels Techen. Foto: PR-foto

Af Niels Techen formand for Dansk Håndværk

UDDANNELSE På landplan går 66.000 elever i år ud af folkeskolen. Men hver femte fortsætter på en erhvervsuddannelse, mens 72 procent vælger gymnasiet. Stort set samme fordeling som de seneste årtier.

Men de lokale virksomheder har brug for unge, der kan kombinere teoretisk viden med det praktiske arbejde, som de fleste vælger resten af livet. Det er ikke et fjernt landspolitisk problem, for hvis håndværkere og byggefirmaer i Herning-området skal trives, er de afhængige af, at kunne ansætte den type dygtige medarbejdere. Derfor skal vi have flere til at tage en faglig uddannelse.

Problemet skal løses i den mentalitet, folkeskolen bygger på - fra fagudbud over lærerkræfter til den kontakt, skolen har med resten af samfundet:

I dag signalerer folkeskolen tydeligt, at de boglige fag er vigtige, mens de skabende fag spiller en siderolle. Tænk hvis der var langt mere undervisning, hvor den teoretiske viden skulle bruges i praksis, sådan som det sker på de fleste arbejdspladser. Og tænk hvis nogle fag sluttede med, at eleverne brugte både hænder og hoved til at lave et »svendestykke,« der skulle bedømmes som »bestået« på linje med engelsk, regning og biologi.

En større andel af praktiske fag med krav til elevernes niveau vil give præstige til den type uddannelse, som samfundet vil mangle i de kommende årtier.

Problemet er også, at folkeskolen er et lukket univers, der ikke giver eleverne indsigt i, hvordan en arbejdsdag fungerer.

Større forståelse for dagligdagen på en arbejdsplads vil være til glæde for alle elever - uanset om de går videre med en faglig eller en boglig uddannelse.

Som det er nu, får de unge kun nogle glimt af den virkelighed, som de skal tilbringe en væsentlig del af deres voksne liv med. De opdrages i en kultur, der lægger op til at fortsætte i gymnasiet. Det giver ikke de unge grundlag for et reelt valg af deres fremtid.

Set i det lys er det faktisk overraskende, at 20 procent af eleverne tør bryde med normen og vælge en faglig uddannelse. Men det er ikke nok til, at det lokale erhvervsliv kan udvikle sig.

Indlæser debat