Avisen mener: Hvorfor skal den lille avis - eller pizzamand - straffes?

12. oktober 2021, 12.35

Foto: Jakob Stigsen Andersen.

BUREAUKRATISERING Regeringen har for nyligt sendt et forslag om en ændring af godskørselsloven i høring.

Her foreslår man, at også pizza-, avis- og reklamebude m.v. skal omfattes af den godskørselslov, der oprindeligt kun var tiltænkt tonstunge lastbiler.

Heri er et forslag om at afskaffe den såkaldte 11 kg-regel, så det i fremtiden vil kræve godskørselstilladelse at distribuere selv en pizza, en avis eller andre varer under 11 kg i en varebil.

Forslaget vil i praksis medføre, at de lokale avisomdelere eller et pizzabude skal gennemføre kurser og bureaukratiske krumspring, hvis de vil beholde deres arbejde.

Med forslaget vil regeringen »sikre en mere effektiv håndhævelse af reglerne samt en bedre mulighed for branchen til at efterleve reglerne«.

Angiveligt for at komme problemer med ulovlig arbejdskraft og dårligt arbejdsmiljø til livs.

Det er bestemt en hæderlig intention, som kun kan støttes. Men at dette skulle kræve en stor og bureaukratisk ændring af reglerne for distribution, er vanskeligt at forstå.

Hvorfor skulle det pludselig blive lettere at håndhæve og efterleve de gældende regler, ved at det skulle blive ulovligt for distributører at køre med pakker, aviser eller varme pizzaer samlet set til under 11 kg?

Vi har i Danmark klare regler for skat, arbejdsmiljø og udenlandsk arbejdskraft.

De regler skal naturligvis overholdes, uanset om pakker vejer 10 eller 12 kg. Sådan er det allerede i dag. Og at skabe mere bureaukrati for de små distributører ændrer ikke det forhold.

Her må vi stå op for de små vognmænd.

Med forslaget vil regeringen lave tunge regler ét sted - for at løse nogle problemer et helt andet sted. Det er simpelthen ikke nødvendigt.

Ja, det er ligefrem begrænsende for de mange, som hver dag servicerer borgerne her i Midtjylland og alle andre steder rundt i landet.

Distributionsbranchen er ikke særligt problemtynget i forhold til andre brancher, så stop venligst klapjagten på vores udbringere.

Det skal i den forbindelse oplyses, at der ikke er fremlagt nogen dokumentation for, at godskørselsloven for varebiler, der blev iværksat i 2019, har løst nogen problemer.

Der er selvsagt altid nogle som ikke helt har rettet ind. Det er lovovertrædelser vedrører vognmænd og chauffører, der ikke har forstået selve reguleringen og ikke har medbragt de rette papirer eller været på de rette kurser.

Og her er vi ved sagens kerne; en yderligere skærpelse af lovgivningen vil ramme de hæderlige virksomheder, som i forvejen følger lovgivningen, men nu bliver pålagt yderligere byrder, mens politiet kun kan overkomme at stoppe en forsvindende lille del af dem, som ikke ofrer store summer på kurser, blanketter og tilladelser. Omend intentionen er hæderlig, er forslaget kort sagt en forbier.

Og derfor er vi i mediebranchen også glade for, at et flertal i Folketinget bestående af de Radikale og oppositionen har afvist forslaget.

Forslaget kommer desuden på et højest besynderligt tidspunkt: Pakkemarkedet buldrer derudaf i kølvandet på coronakrisen. Og manglen på arbejdskraft er til at få øje på.

Spørg enhver virksomhed i distributionsbranchen. Eller spørg beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der med trepartsforhandlinger har forsøgt at finde løsninger på den akutte mangel på arbejdskraft.

At øge bureaukratiet og kursuskravene vil naturligvis have den afledte effekt, at flere holdes ude af distributionsbranchen, der er en af de få brancher, hvor vi kan indsluse personer på kanten af arbejdsmarkedet og ind i det arbejdende fællesskab. Hvor seniorer og personer med nedsat arbejdsevne har mulighed for at arbejde på deltid. For dem, deres arbejdspladser og for samfundsøkonomien er regeringens forslag ærgerligt.

Vi skal have stoppet de få vognmænd, som overtræder den allerede gældende lovgivning ved at køre i nødsporene, ved at køre med overlæs, ved at begå socialt bedrageri eller ved at overtræde arbejdsmiljøbestemmelserne. Altså forhold som allerede med god grund er ulovlige.

Her fra Midtjylland håber vi på, at man på tværs af lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, regeringen og myndigheder i fællesskab kan udarbejde forslag, der er mere målrettet tager hånd om de få brodne kar, i stedet for at foreslå opbygningen af et ødelæggende bureaukrati for den lille vognmand, som dagligt på helt lovlig vis servicerer borgerne i vores byer og ude på landet.

Indlæser debat...