Som man råber i skoven, får man svar

Læserbrev i dagens Herning Folkeblad

10. januar 2013, 12.44

Knud Nielsen.

 I Herning Folkeblad af 7. januar 2013 læste jeg med stor interesse et indlæg fra SF ved Tommy Tønning angående alternativ energi og vindmøller i almindelighed.

Jeg er stort set enig i SFs følelser og holdninger på området, men når SF opstiller sine egne facts, så stopper enigheden. SF lader forstå, at de beslutninger, som byrådet traf i 2010, indebar, at der nu var udpeget otte-ni områder i kommunen, hvor der skulle opstilles vindmøller. Det er faktuelt forkert, SF. Nej, områderne blev udpeget som potentielle vindmølleområder, hvor der var mulighed for, at der kunne opstilles vindmøller.

Den rigtige version

Vedtagelsen af vindmølleplanen betød, at der nu var mulighed for at ansøge om opstilling af vindmøller i de udlagte områder. Derudover skal der ved hvert enkelt vindmølleprojekt udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet, hvor påvirkningen af lokalområdet skal vurderes grundigt.

Der skal ligeledes udarbejdes en lokalplan. Denne proces indeholder en offentlig høring, hvor berørte borgere, politikere og andre har mulighed for at komme med deres mening om planlægningen.

SF vil tilsyneladende afskaffe det politiske niveau

Vi socialdemokrater siger nej, nej og atter nej. Vi går ind for det kommunalpolitiske demokrati. Vi glæder os til efterårets kommunalvalg. Vi sætter borgeren i centrum, og tror på værdien af maksimal borgerinddragelse, forinden de politiske beslutninger træffes.

SF ved Tommy Tønning vil tilsyneladende sætte hele denne demokratiske proces ud af spildet, idet han om vindmølleplanerne udtaler citat: Det var ikke bare en plan grebet ud af den blå luft. Det var en plan gennemarbejdet og nøje udvalgt af dygtige embedsfolk, som vi må formode er langt mere kompetente og dygtige til at vurdere end vi politikere-

Jeg sætter umådelig stor pris på dygtige medarbejdere, men at have den holdning, at vi politikere skal tie og samtykke, når embedsfolkene på rådhuset har talt, er bare for meget.

Skal jeg være god ved Tommy Tønning, så tror jeg, at hans pen i skrivende stund tog overhånd.