Hvorfor stiger prisen på vand?

19. marts 2021, 13.07

Peter Nowack. Foto: PR-foto

BESTYRELSEN I en pressemeddelelse fra Herning Vand kan man læse, at både prisen på drikkevand og spildevand vil stige fra 2023.

Årsagen til dette forklares med, at der er et højt aktivitetsniveau inden for byggeri og anlæg i Herning Kommune, og der skal foretages flere investeringer i nye regn- og spildevandsledninger. Investeringsbehovet stiger også i forbindelse med separering af gamle, fælles kloakledninger.

Men hov. Mangler der ikke en forklaring?

Jeg og andre har ikke glemt, at Herning Kommune i efteråret 2019 besluttede fremover kun at ville betale fem procent af udgiften til Herning Vands vejafvanding.

Tidligere havde man betalt otte procent, som slet ikke var nok.

Hvad drejer det sig om: Regnvandet fra kommunale veje og P-pladser skal naturligvis renses. Men pludselig kunne kommunen pålægge vandforbrugerne denne afgift og dermed spare på de kommunale budgetter. Altså en skjult skattestigning, som man nu igen vil luske videre.

Lad os kigge nærmere på Herning Vand: Pr. 1. januar 2015 er Herning Vand blevet til en koncern; Herning Vand Holding A/S med to datterselskaber, som hedder Herning Vand A/S og Herning Rens A/S.

Vandværket leverer vand til 17.000 husstande og renser vand for 34.000. Virksomheden producerer samtidig gødning af spildevand og har en ambition om at levere billigere vand, mindske miljøbelastningen og blive nettoleverandør af strøm.

I bestyrelsen for Herning Rens A/S og Herning Vand A/S sidder Kent Falkenvig som formand (V). Næstformand er Erling Præstekjær (DF). Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Anders Madsen (V) og Gert N.S. Jensen (tidligere økonomidirektør og udpeget af byrådet). De tre førstnævnte er medlemmer af byrådet i Herning.

Da Per Winther Rasmussen er flyttet fra kommunen, er de to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer nu Christen Dam Larsen og Johannes Østergård. Begge er medlemmer af Venstre.

Herning Kommune vedtog i forbindelse med budget 2020-23 at ændre procentsatsen, så kommunen slipper billigere, og den sparede udgift pålægges forbrugerne. Her er altså tale om en skjult skattestigning, som vel kan omregnes til 8,6 millioner kroner.

De to forbrugerrepræsentanter protesterede i efteråret 2019 imod, at denne øgede betaling for rensning af spildevandet blev pålagt forbrugerne.

Hvorfor har de to forbrugerrepræsentanter ikke protesteret igen? Har det noget at gøre med, at de to nuværende forbrugerrepræsentanter nu begge er medlem af partiet Venstre?

I hvert fald kan det i et bestyrelsesreferat fra 4. marts 2021 læses, at: »bestyrelse og direktion udtrykker glæde over en fælles beslutning omkring takster og investeringsbehov. Vi udsender en pressemeddelelse om takst og investeringsramme og efterfølgende en anden om nyt vandværk.«

Med den nuværende sammensætning af bestyrelsen i Herning Vand er det relevant at stille disse spørgsmål: Varetager bestyrelsen vandforbrugernes interesser eller Herning Kommunes interesser? Lever bestyrelsen op til kodeks for god selskabsledelse? Er bestyrelsen sammensat på en sådan måde, at koncernen kan varetage forbrugernes interesser og ikke Herning Kommunes interesser?

Hvorfor er det i øjeblikket ikke muligt at læse vedtægterne på Herning Vands hjemmeside?

Først udnyttede kommunen varmeforbrugerne i Herning og nu altså igen vandforbrugerne? Er det ikke let at se ligheden?

Læs også
Kloaknet udbygges: Din vandpris stiger 16 procent frem mod 2026
Abonnement
Læs også
Byrådet sendte en regning på 8,6 millioner kroner til vandforbrugerne