Kerneforretningen vækster i Vestjysk Bank

På baggrund af et resultat før skat på 604 millioner kroner for 2022 foreslår bestyrelsen for første gang i 15 år at udbetale udbytte til bankens aktionærer

Udgivet:08. februar 2023, 11.49

Læsetid:2 minutter

Der investeres enorme beløb i den grønne omstilling i disse år. Vestjysk Bank vil have en bid af kagen, fortæller administrerende direktør i Vestjysk Bank Jan Ulsø Madsen. Foto: Jørn Deleuran

Hans Henrik Lærke
Journalist

8 måneder siden

REGNSKAB Vestjysk Bank har i dag præsenteret årsregnskabet for 2022. Det viser et resultat før skat på 604 millioner kroner, hvilket administrerende direktør Jan Ulsø Madsen er godt tilfreds med.

- Det er et tilfredsstillende resultat, ikke mindst set i lyset af, at både forbrugere, virksomheder og de finansielle markeder er præget af usikkerhed. Vi er især tilfredse med, at kundernes forretningsomfang med banken fortsat er stigende, og at vores kunders kreditsituation generelt er sund, udtaler han i en pressemeddelelse fra Vestjysk Bank.

Fokus på omkostninger

Banken har i 2022 nettotilbageført nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på 101 millioner kroner mod 20 millioner kroner i 2021. På trods heraf er det ledelsesmæssige skøn øget til 380 millioner kroner, hvilket svarer til 2,3 procent af bankens udlån. Derudover har banken fortsat stort fokus på omkostningsudviklingen. Omkostningsprocenten er således faldet til 58,7 mod 65,3 i 2021 eksklusive kursreguleringer og følger den lagte plan. De faktuelle omkostninger er også faldet i 2022.

Mens kerneforretningen udvikler sig godt, har banken i 2022 konstateret negative kursreguleringer på 151 millioner kroner på bankens egenbeholdning af obligationer som følge af det stigende renteniveau. Bankens egenkapital forrentes med 10,7 procent i 2022.

For første gang i 15 år foreslår bankens bestyrelse at udbetale udbytte til aktionærerne. Nærmere bestemt 0,11 kroner pr. aktie. Forslaget skal endelig vedtages på bankens ordinære generalforsamling 9. marts.

Energi-investeringer i sigte

Vestjysk Bank har i hele 2022 været fokuseret på at styrke sin markedsposition som erhvervsbank. Særligt ét område har vist sig at have stort potentiale for banken. Den geopolitiske udvikling har det seneste år sat ekstra skub i mange investeringer indenfor vedvarende energi. Og her ser Vestjysk Bank et stort potentiale i at være med til at finansiere nogle af de mange investeringer, der foretages i biogas, vindmøller og solceller.

Derfor har banken besluttet at oprette et særskilt kompetencecenter for vedvarende energi.

- Den grønne omstilling betyder, at der investeres enorme beløb i moderne energiinfrastruktur i disse år. Vi har allerede en del erfaring i at være med til at finansiere eksempelvis biogas, men vi kan se, at potentialet er meget større. Det er et milliard-marked, som vi gerne vil være en del af, både fordi det er meningsfuldt, og fordi det er en god forretning for os, siger Jan Ulsø Madsen.

Banken forventer i 2023 et resultat før skat i niveauet 650-725 millioner kroner. Situationen med krig i Ukraine og udviklingen i rente- og inflationsniveauerne øger usikkerheden.