Nyt biogas-anlæg kommer til at presse trafikken i Ilskov

Udgivet:27. marts 2023, 11.25

Læsetid:3 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Jens Østergaard. Ikastvej 16 A Sunds

2 måneder siden

BIOGAS Fredag 10.marts 2023 havde Herning Folkeblad en artikel om et kommende borgermøde i Ilskov om den øgede trafik, der vil komme, hvis et påtænkt biogasanlæg opføres mellem Ilskov og Faurholt.

Om der i det hele taget er behov for nok en biogasanlæg og i fremtiden gylle nok til det, eller det er »klima-religionens« behov, eller storlandbrugenes behov for aflad for fortsat nedbrydning af biodiversitet, vides ikke.

I stedet koncentrerer vi os om artiklens budskab - trafikken igennem Ilskov. Ifølge artiklen vil der blive mindst 100 ekstra tung transporter gennem Ilskov om dagen. Nørreskovvej på den i forvejen stærk trafikerede rute 12, som er en statsvej, vil få 40 procent af dem, den har vejkryds ved skolen med fodgængerovergang og lyskryds mellem rute 12 og rute 185. Derudover går Ildsgårdsvej og Birkeskovvej ud i den.

Simmelkærvej på rute 185, her er der både friluftsbad og sportsplads, som byens børn og unge benytter, og to gader og en række udkørsler munder ud i den, vil få 20 procent af transporterne.

Karupvej fra nord vil få fem procent af transporterne. Men alle over 100 transporter om dagen, skal ud af byen ad Ikastvej rute 185. Og følgelig vil det være den vej, hvor beboerne får størst belastning af den øgede trafik. Vejen har 14 udkørsler fra beboelser, fire veje munder ud i den - Ilskov Hovedgade, Bøgeskovvej, Henrik Dalgasvej og Østerskovvej.

Rute 185 en kommunal vej, som Herning Kommune har ansvaret for, en vej, der bliver forsømt i kommunens udkantsby.

Vinterens mange huller blev ikke lappet, en dag forsøgte kommunens folk nok engang at få den »sø«, der hele tiden dannes, når det regner, hvor Alhedestien krydser rute 185 og biler og lastbiler sender kaskader af vand på cyklister og gående, der venter på at få et hul i trafikken på Ikastvej for at passere den. Det lykkedes som sædvanlig ikke kommunens folk at få aftræk for vandet - der er nok ikke nogen afledning fra kloakdækslet.

Forespurgt om, hvornår de store huller ville blive lappet, sagde de, at de forgæves flere gange havde gjort deres arbejdsgiver opmærksom på det, uden der skete noget, og i det hele taget ventede man efter Herning Vand, og om der skal laves kloak separering eller hvad vides ikke. Om det var fordi jeg foreslog at lade pressen se på de mange store huller vides ikke, men efterfølgende mandag morgen var et lappehold i gang. Vejen er meget ujævn, hvilket gør den meget larmende døgnet igennem og den har dårlig vandafledning.

Rute 185 har udviklet sig til en stærk trafikeret vej med meget tung lastbiltrafik. Dertil kommer mange landbrugstransporter med kartofler fra september og året ud, med kartofler til Karup Kartoffelmelsfabrik. Gad vide hvad en nuværende trafiktælling siger, hvis den er foretaget en på det seneste.

Vi er de små i det spil, og bliver nok pålagt den ekstra trafik, men er der anstændighed til - og med de ekspertudtalelser, der er om de skader, den type vejstøj, vi er udsat for, laver af helbreds skader - bør den vej og for så vidt også Simmelkærvej, altså fra byskilt til byskilt på rute 185, være totalt renoveret inden en påtænkt biogasanlæg tages i brug på Ilskovvej. Med støjsvag asfalt og støjafskærmning hvis det er muligt.

Vejunderføring af Alhedestien, en cykelsti mellem Viborg og Herning, der bruges meget af lokale og turister, som krydser Ikastvej. I hvert fald ifølge vores forsikringsselskaber giver øget trafik større uheld og ulykkesrisiko - der skulle nødigt lig på den vej.

I øvrigt har Viborg Kommune 10 kilometer længere nordpå på Aarestrupvej på rute 186 lavet en vejunderføring på samme cykelsti.

Passende kan Ikast-Brande Kommune være med til at betale. De har åbenbart i følge rygter takket nej til at tillade trafik ad deres del af rute 185 igennem Ikast By. Transporterne skal, selvom det ikke fremgår af artiklen, ledes på Herning-motorvejen ad rute 12 til Ilskov igennem Sunds, et bidrag til øget CO2 forurening. Herning Kommune skal selvfølgelig også af med penge og rimeligt er det også, at dem, der ønsker Biogasanlægget bidrager - de kan så finde en fordeling imellem sig.

Læs også
Nyt biogasanlæg: Tung trafik gennem Ilskov Nyt biogasanlæg: Tung trafik gennem Ilskov
Læs også
Nyt biogasanlæg: Tung trafik gennem Ilskov
Læs også
65 gyllevogne om dagen: Ilskov frygter lugt og tung trafik 65 gyllevogne om dagen: Ilskov frygter lugt og tung trafik
Læs også
65 gyllevogne om dagen: Ilskov frygter lugt og tung trafik

Indlæser debat