Debatindlæg: Kærbo Rideklub kan stadig nå at tage imod gode tilbud

6. januar 2020, 18.46

Johs. Poulsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Foto: Flemming Hansen

FORENINGER Sabina Hedegaard fra Videbæk er ikke tilfreds med »en flok mænd i jakkesæt«. Derfor har hun i lørdags et læserbrev i Herning Folkeblad. Hun er utilfreds med, at hendes fem-årige datters rideklub i Herning (Kærbo) skal skifte adresse. Og tilsyneladende så vred eller forblindet, at hun slynger om sig med urigtige påstande. Hun skriver blandt andet, at kommunen vil nedlægge Kærbo Rideklub.

Læs Sabina Hedegaards læserbrev her
Læserbrev: Kommunen bliver stor ved at træde på de små

Jeg ved ikke, hvor hun har sin viden fra, men det er forkert. Herning Kommune har siden det i efteråret 2019 blev en kendsgerning, at klubben ikke kunne forblive på den nuværende adresse, tilbudt rigtig gode alternativer med mulighed for egne bokse, rytterstue etc. lige ved siden af Herning Station med nem adgang til faciliteterne (se indlæg fra Niels Facius i Herning Folkeblad 2. januar 2020). Uanset om man er fra Videbæk eller andre steder. Der er alternativt tilbudt hjælp til at finde en placering på en egnet gård med ride-faciliteter til rideklubbens ni elevheste. Begge dele er blevet afslået af Holing Ridecenters formand, og derfor er der nu igangsat en ekspropriation. Tilbuddene står dog stadig ved magt, såfremt rideklubben ombestemmer sig, før ekspropriationen er realiseret.

Når det er aktuelt med en midlertidig placering, skyldes det udvidelsen af Sportscenter Holing. En udvidelse kolossalt mange sportsudøvere og klubber vil få glæde af.

En fortsat placering af Kærbo i Holing kan derfor ikke lade sig gøre på helt kort sigt, og så skal der findes en midlertidig løsning. Midlertidig forstået på den måde, at Herning Kommune i øjeblikket er i dialog med rideklubberne - der geografisk ligger i nærheden af Herning - om en mulig fælles fremtid. Med plads til alle - på alle niveauer. En beslutning om den bynære ridesports fremtid kræver imidlertid både planlægningsmæssig og økonomisk omtanke. Hvis det lykkes at blive enige herom, kan en fremtidig placering ende med Holing, men den kan også blive et andet sted. Vi ved det simpelthen ikke endnu.

Sabina Hedegaard mener, at kommunen kun vil bruge en skilling på Kærbo. Forkert igen. Klubben er som nævnt blevet tilbudt hjælp til en midlertidig løsning med egne faciliteter. Igangsætningen af en ekspropriation er netop - via vurderingsfolk og jurister - med til at sikre en fair og objektiv erstatning. Sabina Hedegaard mener også - set fra Videbæk - at kommunen »blot« kan bruge et nogle millioner på de ni heste i Kærbo. Hun konkluderer på den baggrund, at kommunen »træder på de små«.

Igen forkert. Gennem Kærbos levetid har klubbens forholdsvis få medlemmer fået adskillige millioner kroner fra skatteyderne i direkte og indirekte tilskud. Ligesom det øvrige foreningsliv i Herning Kommune nyder godt af et højt tilskudsniveau, mange enormt gode faciliteter og stor opbakning både fra det politiske niveau og fra Herning Idrætsråd. Det er jeg sikker på vil fortsætte.

Jeg håber stadig, at Kærbos bestyrelse og medlemmer vil medvirke til en forsonlig løsning. Så også Sabina Hedegaards fem-årige datter fortsat kan dyrke ridesport i klubben. Men mon ikke Sabina Hedegaard ellers kan finde frem til en af de andre enormt dygtige og positive rideklubber på vores egn. Måske kan Sabina Hedegaard ligefrem finde en rideklub i sin egen kommune. Fremfor på helt usaglig vis at tilsværte Herning Kommune, der altid indenfor rimelighedens grænser forsøger at finde gode løsninger for alle i foreningslivet.