Vis samfundssind

20. maj 2020, 11.48

Foto: Adobe Stock Photo

LANDBRUG Danmark har mange virksomheder, der hver dag kæmper for at holde hjulene i gang og yder en kæmpeindsats for at overleve i coronaens skygge.

I landbruget føler vi bestemt, vi betaler vores del af samfundshusholdningen. Når vi har kontrol i vore svinebedrifter, skal vi betale 4288 kroner i timen for tilsyn fra det offentlige.

Jeg forstår selvfølgelig godt, erhvervsminister Simon Kollerup finder det forkasteligt og udtryk for manglende samfundssind, når de revisorer, der skal søge kompensation hjem til virksomheder, tager en timepris på cirka 2000 kroner. Det er så også en meget enkel sag for ministeren selv at gå foran med et godt eksempel.

Hvad er det lige det offentlige Danmark har gang i. Føler regeringen og Folketinget, at dansk landbrug er en malkeko, man malker for alt det, samfundshusholdningen har brug for. Vi vedkender os, at vi skal effektivisere vore produktioner, som alle virksomheder i Danmark skal. Det føler jeg bestemt også, vi gør. Produktionen i dansk landbrug bliver til stadighed mere effektiv. Det er blandt andet nødvendigt, fordi afgifter til stadighed øges, og priserne på vore produkter stagnerer.

Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til Simon Kollerups spydige bemærkning til Ikea. Jeg ved, at jeg har passet min daglige dont gennem 35 år sammen med min ægtefælle, børn og medhjælpere. Al den tid har været præget af stagnerende produktpriser, øgede omkostninger ikke mindst til skatter og afgifter, der er pålagt min produktion, har øget kravene til effektivitet, der i allerhøjeste grad har bidraget til en langt mere miljø- og klimavenlig produktion på min bedrift.

Nu står vi foran en ny udfordring, hvor mit erhverv igen skal holde for. Vi skal ifølge regering og folketing gerne nedbringe CO2-belastningen væsentligt. Vi har en af de mest klimavenlige produktioner i verden på grund af vores effektivitet, og der er ingen, der ved hvordan, vi skal honorere de klimakrav, der blliver os pålagt.

I bund og grund er mit landbrug fotosyntese på to måder. Vi producerer planteprodukter på mine marker. Det lagrer CO2, som samfundet har for meget af - nogle afgrøder er bedre til det end andre.

Jeg har en stor samfundsmæssig fotosyntese. Der er medarbejdere ansat, jeg sender bud efter servicefolk, håndværkere med videre. Jeg leverer mælk til mejeriet og dyr til slagtning, der igen sætter gang i en stor værdikæde/skabelse på mejeriet og slagteriet.

Simon Kollerup; det er på tide, du kommer ned fra den piedestal, du sidder på og viser samfundssind også overfor landbrugserhvervet. Jeg er som landmand voldsomt udfordret af de rammevilkår, du som minister har det overordnede ansvar for.