Erhvervslivet i fokus

17. september 2019, 08.14

Rasmus Norup (K) håber på at få en række forslag til fordel for erhvervslivet igennem, når Herning Kommunes budget skal lægges. Foto: Flemming Hansen

ERHVERVSLIV Der er godt gang i budgetprocessen i Herning Kommune. Der er et utal af gode idéer til, hvordan pengene skal bruges, og jeg har her i avisen fremlagt nogle af mine bud.

Et område, som jeg desværre synes fylder alt for lidt i budgetforhandlingerne, er vores erhvervsliv. Virksomhederne er fundamentet for vores velfærdssamfund, og derfor er det helt afgørende, at vores erhvervsliv fylder mere, når vi diskuterer kommunens budget.

Det er jeg og Det Konservative Folkeparti garanter for. Jeg har i budgetforhandlingerne medtaget en lang række forslag, som kan styrke erhvervslivet i Herning Kommune.

Først og fremmest har jeg foreslået at nedsætte sagsbehandlingstiden på byggesager, som desværre er presset. Det er helt afgørende, at vores virksomheder får en hurtig og effektiv sagsbehandling, så Herning Kommune ikke bliver en unødvendig stopklods eller forhindring for udvikling.

Sidste år afsatte vi på konservativt initiativ penge til at ansætte en ekstra sagsbehandler, oveni at vi sænkede byggesagsgebyret markant. Det har vist sig ikke at være nok, og derfor er det nødvendigt at gøre mere i dette budgetforlig. Derudover har vi et ønske om at gøre endnu mere i forhold til at sikre, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft, som er en af de helt store udfordringer.

Der er mange gode tiltag igang, men vi skal gøre endnu mere. Konkret har vi i første omgang brug for en klarhed over omfanget og hvilke specifikke brancher, der særligt er udfordret i Herning.

Vi har et ønske om, at vi i endnu højere grad gør brug af private leverandører til nogle af de opgaver, kommunen løser idag. Hvis en privat aktør kan løse kommunale opgaver med samme kvalitet til en bedre pris, så har jeg ikke nogen fastlåst ideologisk holdning til, at kommunen absolut skal løse opgaven.

Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvis det er med omvendt fortegn. Vi skal selvfølgelig løse opgaven der, hvor skatteborgerne får mest for pengene. Vi har et potentiale i Herning Kommune for mere udlicitering, som kan være med til at skabe vækst og udvikling i det private erhvervsliv.

Derudover har vi foreslået, at Herning Kommune ansætter en erhvervsplaymaker, som skal binde vores virksomheder og uddannelser tættere sammen. Idag fylder virksomhederne alt for lidt i skolen, og i en tid hvor unge skal træffe tidlige valg om uddannelses- og karriereveje, så er det nødvendigt, at virksomhederne spiller en langt større rolle i vores uddannelsessystem. Dette kan en erhvervsplaymaker bidrage til.

Også i forhold til den grønne omstilling i Herning Kommune kan erhvervslivet komme endnu mere på banen. Vi ønsker konkrete partnerskaber med relevante virksomheder i forhold til arbejdet med FN’s verdensmål. Hele bæredygtighedsdagsordenen skal endnu mere i centrum, og vi skal i højere grad understøtte vores virksomheders arbejde med dette.

Så vi har altså en lang række forslag til at gøre et kommende budgetforlig meget mere erhvervsvenligt. Det skal afspejle sig i et budgetforlig med konservativ deltagelse, fordi erhvervslivet er vores fundament. Det håber jeg også vil komme til at fylde mere hos de øvrige partier.