Investering i vores børn og familie - vejen til en stærkere fremtid

Udgivet:24. maj 2023, 12.01

Læsetid:3 minutter

Vinnie Borbjerg. Foto: PR-foto

FREMTIDSINVESTERING Som medlem af Herning Kommunes Byråd har jeg i min anden periode oplevet den vedvarende udfordring med økonomisk knaphed. Vi synes altid, at der mangler penge, og vores primære fokus har været at finde områder, hvor det gør mindst ondt at spare. Dette har resulteret i en række balanceplaner, der forsøger at lappe på vores budgetter. Men måske er det på tide, at vi ændrer vores tankegang og spørger os selv, hvordan vi bedst kan løse vores opgaver som kommune til gavn for alle vores borgere. Personligt sidder jeg i børne- og familieudvalget, hvor vi igen forventes at have et underskud på 23 millioner kroner i år på trods af, at vores tidligere underskud er blevet dækket. Alle har fået besked om at implementere ansættelsesstop og stoppe med indkøb, der kan udskydes. Men er det virkelig den bedste tilgang til at nå vores mål, eller vil det blot vise sig at være en dyr løsning for kommunen på langt sigt.

Vi er stolte af Herningmodellen, og man kan ikke undgå at undre sig og spørge sig selv, om den virker. Men jeg er stadigvæk fast overbevist om, at modellen kan være effektiv, hvis vi ikke skærer ned på alle vores indsatser. Det er ikke mindsettet, der er noget galt med. Det er vores tilgang, der skal ændres.

I børne- og familieudvalget er det afgørende, at vi tænker anderledes. Vi skal implementere vandtætte skotter mellem midlerne, der er afsat til anbringelser, og resten af udvalgets opgaver herunder også forebyggelse af anbringelser, det vil sige resten af service 16 og service 10 og service 12. Hvis der er mangel på penge, skal det være forligskredsen, der træder i karakter og handler på anbringelsesområdet. Vi skal have en »sne-pulje«. Vi skal begynde at investere i vores børn og familie.

Vi skal stoppe med at pålægge skoler og daginstitutioner ansættelsesstop og begrænse indkøb. På sigt vil dette skabe børn og voksne, der trives og bliver selvforsørgende, når de bliver voksne. Vi kan ikke undervurdere vigtigheden af at give vores børn den bedst mulige start på livet. Det kræver ressourcer og investeringer.

En styrkelse af vores børn og familie bør være en prioritet for Herning Kommune. Ved at investere i tidlige indsatser, sikrer vi bedre trivsel og udvikling hos vores børn, hvilket igen kan bidrage til at reducere behovet for dyre og langvarige foranstaltninger senere hen. Det er en langsigtet strategi, der ikke kun gavner børnene og deres familier, men også vores samfund som helhed.

Ved at investere i uddannelse, støtteprogrammer og tidlige indsatser, kan vi skabe et solidt fundament for vores kommunes fremtid. Vi kan være med til at skabe et samfund, hvor vores børn trives, opnår deres fulde potentiale og bliver selvforsørgende og aktive borgere.

Det kræver mod at tænke anderledes og gå imod strømmen af nedskæringer. Men hvis vi virkelig ønsker at skabe en positiv og bæredygtig udvikling i vores kommune, er det nødvendigt at handle nu.

Jeg opfordrer mine kolleger til at støtte denne nye tilgang, tage det første skridt mod en genovervejelse af vores balanceplan og måske endda åbne hele budgetforliget fra 2023. Lad os vise, at Herning Kommune er dedikeret til at skabe en bedre fremtid for alle vores borgere.

Investering i vores børn og familier er investering i vores fælles fremtid. Lad os handle ansvarligt og visionært for at sikre, at Herning Kommune blomstrer og bliver et forbillede for andre kommuner.

Vi kan vende tankegangen og skabe en positiv forandring. Lad os gå forrest og investere i vores børn og familie, så vi kan bygge en stærkere og mere bæredygtig fremtid for Herning Kommune.

Indlæser debat