Vi skal huske Høfde 42

24. november 2021, 10.29

Per Møller Jacobsen. Foto: Henrik Ole Jensen

GENERATIONSFORUERENING Vi taler og skriver ikke nær så meget om forurening som om klima og CO2, selvom forurening på ganske kort sigt kan risikere at gøre store områder ubeboelige og gøre os alle meget syge.

Især i områder med generationsforureninger ser vi det - for eksempel ved den øgede forekomst af sygdommen ALS i Grindsted.

I området ved Høfde 42 på Harboøre Tange er der også for nylig fremkommet en undersøgelse, der viser, at der er øget forekomst af kræft i Thyborøn-Harboøre området - især nyre- og urinblærekræft - dog uden beviselig sammenhæng med forureningen, men påfaldende er det da.

Der er ved finanslov 2021 i alt bevilget 2,7 milliarder kroner til oprydning af generationsforureninger, og ved de mindre forureninger er oprydningen gået i gang, men på Harboøre Tange er projektet så stort, at det skal i EU-udbud og sådan en proces tager flere år.

Finanslovsbevillingen er en samlet bevilling til en helt række generationsforureninger, derfor kan man frygte for at de mindre projekter, der allerede er igangsat overskrider deres budgetter, og der derfor ender med ikke at være penge til Harboøre Tange.

I dag udleder Cheminova sit spildevand gennem to spildevandsledninger, der ender 600 meter ude i Vesterhavet.

Hvorfor må Cheminova stadig udlede spildevand, der er renset med - som det siges - den bedst anvendelige teknik.

Det er dog den samme teknik, som man har anvendt siden 1992, hvor trygt er det?

Når man sammenholder alt, kunne man blive bekymret for, om situationen i dag er bedre, end da man deponerede affaldet. I dag fortyndes det blot langt mere i Vesterhavets bølger.

Vi er nødt til at lægge en langt mere restriktiv politik for den slags udledninger.

Så længe vi ikke ved, hvad langtidskonsekvenserne er, må der anvendes et forsigtighedsprincip, også selvom det kan koste penge og arbejdspladser.

Der skal samtidig forskes meget mere i nye metoder til rensning, og nye løsninger, der reducerer brugen af kemikalier af alle slags.

Enhedslisten vil arbejde for, at der bliver igangsat en kræftscreening af befolkningen i det berørte område og sikre, at oprensningen ved Høfde 42 og på Rønland ikke skal gå i stå, hvis den allerede givne bevilling skulle slippe op.

Indlæser debat