Buurtzorg-sygeplejersker vil gerne have en overenskomst

Udgivet:12. april 2021, 14.13

Læsetid:2 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Bjørn Kassøe Andersen og Anne Knappmann. henholdsvis direktør og sygeplejerske Lokalpleje Danmark

LØN Dansk Sygeplejeråd har i et læserbrev betvivlet, at sygeplejersker ansat på Lokalpleje-teamet i Bording-Engesvang skulle have lige så gode eller bedre løn- og arbejdsvilkår, som hvis de var kommunalt ansatte.

Diskusssionen er opstået i forbindelse med det pilotprojekt, som Ikast-Brande Kommune har igangsat i Bording-Engesvang med den socialøkonomiske virksomhed Lokalpleje Danmark som leverandør.

Vi leverer både sygepleje og hjemmepleje i de to postnumre, tilrettelagt så det i størst muligt omfang er de samme fagpersoner, der kommer i borgernes hjem. Det styrker tillidsrelationerne og sikrer kontinuitet og sammenhæng i plejen. Det giver glade borgere og tilfredse medarbejdere. Vi benytter den hollandske Buurtzorg-model, hvor de udførende selv tilrettelægger eget arbejde. Det betyder, at der er brug for nytænkning, også når det gælder de overenskomstmæssige aftaler.

Formand Anja Laursen og næstformand Hanne Holst Long fra Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland, undlader i deres læserbrev at nævne, at sygeplejersker fra Lokalpleje-teamet selv har deltaget i forhandlingerne med Dansk Sygeplejeråd om at finde en overenskomstmæssig løsning - og gentagne gange har appelleret til Dansk Sygeplejeråd om at medvirke til at få en aftale på plads for pilotprojektet.

Både medarbejdere og virksomhed ønsker, at fleksibilitet og overarbejde honoreres med et fast månedligt tillæg, ikke time for time. Vores stikprøver viser, at det lokalt aftalte faste månedlige tillæg giver medarbejderne det samme eller mere i løn, som hvis det blev udregnet på timebasis efter den kommunale overenskomst.

I øvrigt følger vi gældende satser for kommunalt ansatte sygeplejersker. Løsningen vi har valgt, giver medarbejdere og virksomhed mindre administration, og den understøtter helhedstænkningen, som ligger bag Buurtzorg-modellen.

Vi har over et halvt års tid haft dialog med Dansk Sygeplejeråds topforhandlere og Kreds Midtjylland. Vi ønsker, at alle Lokalplejes fagområder er dækket overenskomstmæssigt, og det er kun for sygeplejerskene vedkommende, at vi ikke er i mål med en løsning, som passer til Buurtzorg-modellen.

Vi genoptager gerne en forhandlingsdialog med Dansk Sygeplejeråd med henblik på sammen at finde en overenskomstmæssig løsning, der passer til Buurtzorg-modellen.