Lidt om almene boliger og Boligreguleringsloven

2. august 2021, 12.41

Torben Clausen. Foto: PR-foto

LEJE Jeg har været medlem af byrådet i 12 år, når byrådsperioden udløber 31. december 2021. Det har været en god oplevelse. Der er blev et bygget meget i den periode både privat og alment byggeri.

I lighed med 2013 og 2017 slår Marius Kristensen (MK) som byrådskandidat 30. juli igen et slag for de almene boliger og for, at Boligreguleringsloven bør indføres i Herning.

Jeg synes ikke, det er udtryk for ordentlighed, når MK skriver, at huslejepriserne i Herning Kommune er fastsat efter kammerateri fra byrådets side og ikke efter sund fornuft, og at der gang på gang gives afslag på opførelse af nye almene nyttige boliger!

Det er simpelthen for lavt. Hvad med kvoter til nye boliger i Gødstrup, ved Tingvej, ungdomsboliger i Dalgasgade og boliger i Teglværksparken blot for at nævne nogle af de seneste steder?

Iølge Danmarks Almene Boliger er der i 2020 i alt 7840 almene boliger i Herning Kommune. Det svarer til 19 procent af de i alt 41.262 husstande, der ifølge Danmarks Statistik er i Herning. En del af husstandene er formentligt også parcelhuse og ejerlejligheder beboet af ejeren selv. Det er vel en rimelig god blanding?

En af grundene til, at huslejen er lavere i de almene boliger er formentlig, at mellem 8 og 12 procent af anskaffelsessummen finansieres med et rentefrit grundkapitallån via kommunen. Et lån der kan være afdragsfrit i op til 50 år, hvis ikke økonomien tillader afvikling. Det kan måske være noget af forklaringen på, at huslejen er billigere. Udgifterne til håndværkere og kontorpersonalet, der administrer, er formentligt nogenlunde de samme som ved privat byggeri og boligudlejning.

Derudover skriver MK, at huslejerne ville være billigere, hvis Boligreguleringsloven også var gældende i Herning Kommune. Det er sådan, at bor man i en kommune, uanset om Boligreguleringsloven er gældende eller ej, så må man udleje på markedsvilkår, hvis ejendommen er taget i brug efter 31. december 1991. Det betyder, at ejendomme taget i brug de seneste 30 år i Herning ikke vil være omfattet af den omkostningsbestemte husleje, som jo er det, Boligreguleringsloven går ud på. Jeg mener, Boligreguleringsloven blev indført for at sikre, at man ikke opkrævede urimelige huslejer i de helt store byers gamle boligmasse. Det er også sådan, at moderniserer man en lejlighed for 2280 kroner pr. kvm, dog minimum 260.738 kroner, må man også fastsætte lejen efter markedslejen.

Et opslag på boligportal.dk viser, at der 1. august i år er annonceret 180 ledige lejligheder, otte rækkehuse, 13 parcelhuse og 13 værelser i 7400 Herning. Hvad årsagen er til de ledige lejemål ved jeg ikke. Der er ikke noget, der tyder på, at der er boligmangel, som kan presse huslejerne i vejret.

Jeg er sikker på, at markedet nok skal finde ud af, hvad huslejen må være. Uanset om der er tale om en reguleret eller en ureguleret kommune, findes der jo huslejenævn, som tager sig af sager om for høje huslejer og andre ting i forbindelse med leje, også i Herning Kommune. Gør nu ikke tingene sværere en nødvendigt.

Indlæser debat...