Støt op om Snejbjerg

22. januar 2020, 10.28

Støt op om borgerforeningen i Snejbjerg, lyder opfordringen fra Joan Hansen. Foto: Tom Laursen

BORGERFORENING Her i weekenden er der i mange postkasser i Snejbjerg dumpet en flyer ind fra Snejbjerg Borgerforening med budskabet om, at Snejbjerg står sammen, og at man kan tegne et 2020-medlemskab for nye og eksisterende medlemmer.

Den fortæller også om de mange gode tiltag, som borgerforeningen laver.

For at sætte lidt historik på, så var der inden et sognerådsmøde i vinteren 1929 indvarslede nogle af byens mænd et møde om behovet for at danne en borgerforening. Der skulle forinden dette møde have været en del drøftelser ved private sammenkomster om behov for en borgerforening.

Der var pænt fremmøde, og alle fremmødte var for oprettelse og medlemskab. Foreningen blev oprettet 21. februar 1929 med navnet Snejbjerg Borger- og Håndværkerforening. På den stiftende generalforsamling fremgår det blandt andet af vedtægterne, at foreningen omfatter Snejbjerg Sogn og optager som medlem enhver uberygtet borger, der er i selvstændig stilling i.e fyldt 21 år.

Foreningens formål var ved fester og sammenkomster at knytte medlemmerne så nøje sammen som muligt og på bedste måde varetage byens interesser.

Hvert medlem skulle indskyde én krone, og kontingentet blev også fastsat til én krone halvårligt - senere blev dette dog forhøjet til to kroner.

I 2000 kom der en pjece ind med information fra Snejbjerg Borgerforening: Hvad ønsker du der skal ske i din by i 2000?

Her kunne man læse, at Snejbjerg Borgerforening har til formål at varetage og fremme borgernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre foreninger.

Endvidere er det foreningens opgave at tage initiativer til løsning af fælles opgaver og problemer samt at fremme borgernes samhørighed ved sammenkomster, møder og lignende.

Så stod der lidt om fastelavnsfest, juletræsfest og sankthansfest, og at borgerforeningen er det fælles forbindelsesled til kommune og amt for borgerne i Snejbjerg og så videre samt, at borgerforeningen godt kunne tænke sig en god opbakning - i form af spontane henvendelser og forslag om forbedring af byen til fælles gavn. Og så om økonomisk støtte - via dit medlemskontingent - som dengang kostede 40 kroner pr. husstand om året.

Tag den flyer alvorlig, som Snejbjerg Borgerforening har lagt i postkassen. Det er spændende at sidde i bestyrelsen, jeg har selv prøvet det, og som man kan læse, så har den siddende bestyrelse de seneste to år arbejdet med at forenkle arbejdsprocesser, skåret møderne ind til benet og gjort bestyrelsesarbejdet en hel del lettere. Så støt op om borgerforeningen, støt op om Snejbjerg. Snejbjerg står sammen.