På trods af prispres og coronaudfordringer: KMC holder fast i milliardomsætning

Kartoffelselskab blev ramt af faldende stivelsespriser og logistikbøvl. Alligevel tangerer KMC sidste års rekord

23. november 2021, 11.58

Peter C. Petersen kunne på talerstolen atter berette om en omsætning på den gode side af to milliarder kroner. Foto: PR-Foto

REGNSKAB KMC-formand Peter C. Petersen kunne på virksomhedens generalforsamling præsentere et »tilfredsstillende resultat under vanskelige forhold«. Med dette blev der henvist til et år, hvor afsætningen i store perioder var vigende grundet corona, og hvor restriktioner, fragtudfordringer og brexit gjorde hverdagen mere end vanskelig for medarbejderne hos kartoffelmelscentralen fra Brande.

I regnskabsåret 2020/21 har KMC fastholdt en omsætning på over to milliarder kroner - helt præcist blev årets omsætning på 2,078 milliarder, hvilket er på samme niveau som året inden. Det ordinære resultat efter skat udgjorde 158 millioner kroner, hvilket er noget lavere end sidste års rekord resultat på 215 millioner kroner.

Forventet nedgang

Resultatnedgangen var forventet og skyldes lavere verdensmarkedspriser på kartoffelstivelse samt voldsomt stigende logistikomkostninger på specielt oversøisk fragt. Resultatnedgangen blev opnået på trods af en større forædlingsgrad end året forinden - helt i tråd med virksomhedens strategi.

- I KMC har vi altid haft fokus på at udnytte alle kartoflens gode egenskaber. Igennem forædling og innovation har vi skabt en attraktiv forretningsmodel, der er født cirkulær og sikrer, at alle sidestrømme udnyttes og optimeres. Det er sund fornuft, og modellen har igennem mange år sikret en bæredygtig vækst. I år har virksomhedens forædlede forretning således vækstet med hele 18 procent, og det er tydeligt, at salget af vores ingredienser nyder godt af den plantebaserede trend, der hersker specielt på markederne i den vestlige verden, berettede formanden.

Formanden kunne fortælle, at virksomheden i årets løb tog den seneste produktionsudvidelse på KMC Derivat-fabrikken i Brande i brug. Det er en investering på godt 120 millioner kroner. Denne øgede produktionskapacitet understøtter virksomhedens strategiske fokus på forædlede produkter.

KMC’s aktiviteter inden for pulverproduktion fortsatte de gode takter fra de seneste år, hvor produktionskapaciteten har været 100 procent udnyttet. Den gode produktionsøkonomi sammen med markedsudviklingen har betydet, at sidste års rekordniveau for afregningsprisen på pulverkartofler igen blev slået i 2020/21.

Højere priser forude

Formanden kunne afslutte generalforsamlingen med at konstatere, at der er oprettet en bedre balance imellem udbud og efterspørgsel på verdensmarkedet for kartoffelstivelse.

Situationen med høje priser for søfragt, diesel, el og gas samt nu også kraftigt stigende gødningspriser gør dog, at der også i det kommende regnskabsår skal arbejdes hårdt for at bevare og udbygge den nuværende position i markedet.

KMC ejes i fællesskab af de tre danske kartoffelmelsfabrikker »Midtjylland« i Brande, »Sønderjylland« i Toftlund og »Karup Kartoffelmelsfabrik« i Karup.

Virksomheden er førende inden for produktion, udvikling og salg af kartoffelbaserede ingredienser til fødevareindustrien.

94 procent af KMC-produktionen bliver eksporteret til flere end 80 lande i verden.

Indlæser debat