Får du nok i løn?

17. november 2020, 14.25

Foto: Adobe Stock Photo

ARBEJDE Får du den løn, du fortjener? Udvikler din løn sig, som den skal? Og taler du løn med din kollega?

Tre meget relevante spørgsmål.

Løn er nemlig ikke noget, man snakker om, synes mange.

De fleste vil egentlig gerne, men meget få gør det, er erfaringen hos HK.

Her har undersøgelser i HK Privat tidligere vist, at selv om 67 procent går ind for åbenhed i forhold til at tale om løn på deres arbejdsplads, så siger 73 procent, at de ikke taler med kollegerne om, hvad de får i løn.

Og det er en skam, at løntabuet lægger låg på lønsnakken.

Så vi håber, at du vil tage godt imod os, når medarbejderne i HK Handel og HK Privat i den kommende tid ringer rundt for at spørge ind til din løn. Oplysningerne skal indgå i HK’s lønstatistik.

Du kan bruge lønstatistikken til: At forberede dig til jobsamtale eller den årlige lønforhandling med chefen. At se, om du tjener lige så meget som andre. Tallene i databasen er HK’ernes korrekte, faktiske løn, indberettet af HK’erne selv. Alle dele af lønnen er med. At se, om din løn matcher både på fag og på lokalområde - det gør statistikken meget finmasket. Det kan ingen andre så præcist på HK-området. At få en god retningsgiver for din lønudvikling.

Og husk, at det er helt okay at tale om løn på jobbet. Hemmelighedskræmmeriet er kun til fordel for den leder, du skal forhandle din løn med.

Samtidig afliver I alle myter og hvisken i krogene, når der er åbenhed om lønnen.

At få tallene frem i lyset er den nemmeste og mest effektive metode til at sikre lige løn for lige arbejde. Når I ved, hvad I hver især tjener, er det sværere for arbejdsgiverne at presse lønniveauet ned.

Så gør op med løntabuet og kom i gang med at tale med kollegerne om din løn.