Er kirkegårdsbestyrelsen skydegal?

Udgivet:22. maj 2023, 11.32

Læsetid:2 minutter

Klaus Lytzhøft. Foto: Flemming Hansen

RÅDYR Da formanden for kirkegårdsbestyrelsen Sanne Høygaard er på ferie, har jeg som næstformand i bestyrelsen påtaget mig at tage til genmæle mod Bo Lundgaards artikel 19. maj vedrørende rådyrene på Nordre Kirkegård.

Den sensationsprægede overskrift på artiklen lød: »Skydning af rådyr skabte læserstorm: Nu har Nordre Kirkegård skudt beslutningen.« Alene overskriften lader antyde, at bestyrelsen er skydegal, idet vi åbenbart har skudt beslutningen. Er den så død? Nej, det er den ikke, men den er udskudt, og det er noget ganske andet. Jeg forsøger stadig at forstå, om den overskrift var et forsøg på at være morsom - eller blot dårligt dansk? Og lad mig med det samme slå fast, at den ikke er udskudt på grund læserreaktioner på Facebook, det kit, der øjensynligt holder store dele af befolkningen sammen.

Imidlertid tror jeg, det er på sin plads at slå nogle facts fast: Bestyrelsen modtog en klage over dyrene fra en bruger af Nordre Kirkegård. Brevet var holdt i en særdeles venlig tone, og dog lå det indirekte i teksten, at hvis vi ikke tog affære, ville TV MidtVest og Herning Folkeblad sikkert være interesserede. Vi svarede klageren, at vi ville tage sagen op, mediernes potentielle indblanding eller ej.

Dette effektueredes med en henvendelse til andre kirkegårde med samme problem, og kontakt til en vildtkonsulent blev også taget. Gennem samtaler med andre kirkegårde med rådyrproblemer blev vi klar over, at det ville blive en vanskelig sag at håndtere, nærmest som at stikke hånden i en hvepserede.

I en kommune ikke så langt herfra var det tæt på, at menighedsrådet blev lynchet på grund af planerne om en udtynding af dyrene. Og selvom jeg selv har reserveret et gravsted på Nordre Kirkegård, har jeg intet ønske om at tage det i brug allerede nu.

Kirkegårdsbestyrelsen har meget stor respekt for vore kunder og brugere og forsøger altid at være imødekommende, også når det gælder rådyrs skænding af nyanlagte og -dekorerede gravsteder. Men vi har ikke midlerne til at sætte et 2,20 meter højt hegn op med kvægriste ved indgangene for at holde dyrene ude.

Derfor er der ikke mange brugbare løsninger. Man kan vælge at sætte skilte op, der advarer mod dyrenes hærgen, man kan vælge nogle blomster, de ikke kan lide, eller man kan nedlægge dyrene.

Skiltene er på vej, blomstervalget er op til brugerne, og en eventuel - og bemærk ordet eventuel - jagt på dyrene kan på grund af fredningstid alligevel ikke iværksættes før til efteråret. Jeg synes også, at Bambi og hendes mor er nuttede, så for mig er valget heller ikke nemt. Men om ikke andet er vi da lykkedes med at få skabt en debat om problemet, og det er mit håb, at vi i fremtiden vil genkende Herning Folkeblad som en positiv medspiller uden hang til sensationsprægede overskrifter.

Indlæser debat