Penge til aktionsgrupper

Ikast-Brande får del i penge til projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne

10. oktober 2019, 15.37

Der er penge til lokale aktionsgrupper (LAG) i Ikast-Brande, som skal være med til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne. Foto: Flemming Hansen

IKAST-BRANDE Som et led i arbejdet med landbrugspakken beskar den tidligere V-regering de lokale aktionsgrupper. Den nedskæring ruller erhvervsminister Simon Kollerup (S) nu tilbage.

Han afsætter 30 millioner kroner mere i 2020 til de lokale aktionsgrupper. Mere præcist 30 millioner kroner til lokale projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

Der er i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker 56 kommuner og 27 småøer.

I Region Midtjylland er der syv lokale aktionsgrupper - herunder LAG Ikast-Brande

- Til trods for den åbenlyse værdi LAG-midlerne har for landdistrikterne i forhold til for eksempel at skabe og fastholde arbejdspladser i landdistrikterne, valgte V-regeringen i sin tid at beskære ordningen. Det er en helt skæv prioritering, hvis man er interesseret i vækst og udvikling i hele landet. Derfor har den nye regering besluttet at rulle besparelsen tilbage i 2020 og tilføre 30 millioner kroner til området, siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Understøtte landdistrikterne

Med LAG-midlerne får borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk hånd til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på de små øer.

Regeringens forøgelse af LAG-midlerne betyder, at de lokale aktionsgrupper i Region Midtjylland efter årsskiftet tilsammen får yderligere 5,75 millioner kroner mellem hænderne til at fremme nye projekter.

Dertil kommer, at LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø tilsammen får yderligere 3,68 millioner kroner, der også kan komme projekter i Region Midtjylland til gode.

- Jeg tager mit ansvar som minister for landdistrikterne meget alvorligt. Vi skal styrke lokal-samfundene og her er flere midler til LAG-foreningerne en god måde at sikre, at midlerne skaber en positiv forskel lokalt - også i Region Midtjylland, siger ministeren.