Hvor er det trist

Udgivet:12. august 2022, 09.00

Læsetid:2 minutter

Tommy Tønning. Foto: PR-foto

Af Tommy Tønning byrådsmedlem i Herning Kommune for Socialdemokratiet

1 år siden

BORGERRÅDGIVER I Herning Kommune kan vi rigtig godt lide at sammenligne os med vores nabokommuner. Det giver os en fornemmelse af at være på forkant, og fremsynet, og at vi ligger i spidsen for det meste.

Tristheden spredte sig dog i mit ellers klare sensommersind, da jeg tilfældigt faldt over en overskrift på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Holstebro Kommune har nemlig sagt ja til det, vi i Herning Kommune har sagt nej til, nemlig en kommunal ansat borgerrådgiver. Et kæmpe stort tillykke til vores nabokommune for at være modig. Et kæmpe stort tillykke til vores nabokommune for at sig ja til gratis »Christiansborgsfinancerede« midler til netop ansættelse af en borgerrådgiver.

Det »mod« til at få kigget ind af i de afgørelser og beslutninger, vi som en stor kommune træffer, havde Venstre og Det Konservative Folkeparti i Herning desværre ikke - trist når modet mangler.

Det kan til stadighed undre mig, hvad der ligger til grund for Venstre og De Konservatives beslutning.

Der er her tale om en god sag. Vi ville få midlerne til ansættelsen dækket fra en pulje på Christiansborg. Vi ville få et mere neutralt overblik over, hvor mange klager vi i virkeligheden havde i de kommunale afgørelser, og dermed tilfredse og trygge borgere i vores dejlige kommune.

Men sådan skulle det ikke være ...

Jeg har for god ordens skyld kopieret den nyansatte borgerrådgiver i Holstebro Kommunes arbejdsopgaver ind her, således borgerne i Herning kommune kan se, hvordan det burde have været i Herning Kommune.

»alle borgere, forening og virksomheder i Holstebro Kommune kan rette henvendelse til borgerrådgiveren. Det er gratis at bruge borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens hovedopgave er at bidrage til at forbedre kommunens dialog med borgeren og vejlede borgerene omkring sagsgangene i forbindelse med klager. Eksempler på borgerrådgiverens fast opgave består i at bistå borgere ved:

At behandle klager over Holstebro kommunes sagsbehandling.

At yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Holstebro Kommune.

At yde hjælp til forståelse af afgørelser mv. fra Holstebro Kommune.

At tilbyde mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem forvaltningen og borgerne.«

Læs også
Borgerne får deres egen rådgiver Borgerne får deres egen rådgiver
Læs også
Borgerne får deres egen rådgiver
Læs også
De ansatte i Herning Kommune? - Jeg er fan! De ansatte i Herning Kommune? - Jeg er fan!
Læs også
De ansatte i Herning Kommune? - Jeg er fan!