Vild - vildere - vildeste

24. marts 2021, 11.49

Joan Hansen. Foto: Tom Laursen

NATUR I Herning Kommune er vi kendte for at være blandt de første kommuner, der vedtog en naturpolitik. Og derfor er det helt naturligt, at da vi fik invitationen om at deltage i en konkurrence udskrevet af miljøministeren »Danmarks Vildeste Kommune«, at vi sagde ja, det vil vi gerne deltage i.

Herning Kommune laver hvert år med afsæt i naturpolitikken en række projekter og tiltag, som gavner biodiversiteten. Jeg vil lige her nævne nogle tiltag, som allerede gøres:

Der skal over de næste år rejses skov for to millioner kroner, etablering af større sammenhængende naturarealer med helårsgræsning. Målrettede plejeindsatser for særlige sårbare og truede ansvarsarter i kommunen for eksempel løgfrø og brun pletvinge (sommerfugl).Ændret slåningspraksis på udvalgte vejstrækninger i kommunen, så der bliver flere lavt voksende blomster i vejrabatten og derved faldende behov for klipning. Ved anlægs- og renoveringsarbejder på vejene bliver der nu i højere grad anvendt blomsterfrø fremfor græs, hvor det giver trafiksikkerhedsmæssig mening. Faunastribe-projektet, hvor landmænd kan få hjælp til at så striber af blomster på deres jord. Kommunen støtter projektet økonomisk. Herning Kommune er medlem af foreningen »Vild med Vilje«. Udsåning af blomsterblandinger på grønne områder i byerne.

I Herning Kommune er der flere borgere/virksomheder med mere som ønsker flere vilde tiltag, og derfor arbejder vi da også sammen med Bæredygtig Herning om, hvordan kommunen og den nye organisation bedst støtter hinanden i arbejdet for natur og biodiversitet.

Mere vild natur er ikke bare godt for planter og dyr, men også for os mennesker. Vi bliver både sundere og gladere af at få luftet lokkerne i naturen. Og så skal vi heller ikke glemme, at et vildere Danmark også er et skridt i retningen mod et bedre klima.

Nu har jeg ovenfor skrevet, hvad vi er godt i gang med, og derfor vil det være på sin plads at skrive, hvilke tiltag der er på tegnebrættet eller er ved at blive realiseret:

Helårsgræsning i Knudmosen, mere biodiversitet i Birk, biodiversitet og rekreativitet i Lillelund Engpark, biodiversitet på Holingknuden initieret af Blue Fox, bæredygtigt byggeri af Blå Rum ved Fuglsang Sø, natur i byen ved Holing Sø, biodiversitetsfremmende tiltag i Løvbakke Dyrehave, helårsgræsning ved Gødstrup Sø-fredningen, skovrejsning i Løvbakkerne.

Ved at styrke natur og biodiversitet i hele kommunen og i en ring omkring Herning, og ved at understøtte virksomheder og private aktører i tankegangen omkring mere bæredygtighed og biodiversitet skal Herning Kommune gerne være »et vildt sted« at bo, leve og drive virksomhed.

Indlæser debat...