Maria Reumert Gjerding og den bevidste misinformation

16. november 2019, 09.36

Peter Bohsen Jensen. Foto: Privatfoto

MISINFORMATION Årets miljørapport fra Miljøstyrelsen, Novana-rapporten er netop udkommet. Den fortalte om et - om end lille - fald i udledning af næringsstoffer og en stigning af fund af kemi i vandboringerne.

Straks er præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding fremme med forslag om at begrænse landbrugets og dermed fødevareproduktionens muligheder.

Hun taler for en reduktion af landbrugets forbrug af gylle og gødning og for at reducere kvælstofnormerne. Hun råber op om, at udledningen af næringsstoffer skal ned på 42.000 ton - selvom det gang på gang blandt andet i et ministersvar til Folketinget 13. februar 2019 er slået fast, at måltallet er 44.700 ton.

Og når hun omtaler fund af kemi i vandet, er det udelukkende landbrugets midler, hun nævner - ikke et ord om fund af biocider og andre stoffer, der intet har med landbruget at gøre for eksempel rester af træbeskyttelse og maling. De stoffer begynder man nu at lede efter, og dermed finder man dem også.

Præsidenten taler simpelthen mod bedre vidende.

Præsidenten henviser som en løsning til den aftale om udtagning af jord, Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet med støtte fra Landbrug og Fødevarer. På den måde støtter Landbrug og Fødevarer Danmarks Naturfredningsforening i hetzen mod landbrugspakken og en insisteren på et forkert måltal.

Udledningen af næringsstoffer har været stort set konstant i de seneste 10 år, hvad enten landbruget har måtte gøde efter afgrødernes behov efter Landbrugspakken, eller man var tvunget til at undergødske, samtidig med landbrugsarealet er faldet. Mere af samme medicin vil føre til samme resultat - en vandret kurve for den normaliserede næringsstofudledning. Er det det præsidenten ønsker?

Vi landmænd ønsker protein i dansk korn, så det er nærende og velegnet til brødkorn. Det skal også være kvalitetskorn, der kan eksporteres. Det skader på ingen måde vores miljø. Den misinformation præsidenten kommer med er derimod både vildledende og skræmmende.