Den positive spiral i Herning Kommune

11. januar 2020, 06.01

Bruno Hansen (V). Foto: Privatfoto

VÆKST Vi er midt i en periode med mange flere arbejdspladser i Herning Kommune. Væksten i antal arbejdspladser giver os muligheder. En af mulighederne er at øge bosætningen i vores kommune.

En kommune med flere arbejdspladser og flere borgere er som i en hvilken som helst anden virksomhed: Når den kritiske masse øges, giver det muligheden for en bedre økonomi. En bedre økonomi i kommunen, men lige så vigtigt giver det en bedre økonomi i detailhandlen og erhvervslivet generelt. Professionel sport som Blue Fox, FC Midtjylland, HC Midtjylland med videre og vores events i MCH får flere tilskuere, og dermed nyder mange godt af udviklingen. Vækst er den positive spiral for enhver virksomhed og enhver kommune.

I årene 2016 til 2018 har vi øget beskæftigelsen med 2.529 fuldtidsansatte i Herning Kommune. Det er en stigning i gennemsnit med 843 flere fuldtidsansatte om året. I 2018 havde vi i alt 35.170 fuldtidsansatte i Herning Kommune, hvor tallet i 2015 lå på 32.641.

Der er ikke noget, der tyder på, at udviklingen ikke vil fortsætte i 2019 til 2021. Tallene for udviklingen i antal arbejdspladser i 2019 vil snart være på trapperne. Når vi har en forventning om, at væksten vil fortsætte de kommende år, skyldes det mange forhold. Virksomheder flytter til Herning, virksomheder samler aktiviteterne på færre domiciler (Herning står stærkt i denne sammenhæng), og virksomheder i kommunen har succes og udvider med flere ansatte. Endelig har vi vækst i antal arbejdspladser i den offentlige sektor.

Erhvervsklimaet måles årligt af Dansk Industri. Herning Kommune ligger aktuelt på 2. pladsen efter Ikast-Brande Kommune. Vi har været med i toppen af disse målinger i en årrække. Vi anvender disse målinger og den medfølgende rapport til at justere og forbedre forholdene for erhvervslivet.

Når Dansk Industri spørger erhvervslivet: »Hvad bør kommunen prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet?« er svaret fra virksomhederne i Herning Kommune meget entydigt: »arbejdskraft«.

Det vil sige, at vi skal øge arbejdsstyrken, hvis vores virksomheder skal lykkes med vækst. Derfor er det vigtigt at få mange i den arbejdsdygtige alder (16-66 år) til at flytte til Herning Kommune i de kommende år.

Bosætningen i Herning Kommune følger ikke helt samme tempo som antallet af arbejdspladser. Vi har en pæn tilflytning af nye borgere, men vi har behov for at øge bosætningen yderligere de kommende år, hvis vi skal indfri erhvervslivets behov for arbejdskraft.

Fra 2016 til 2018, hvor antallet af fuldtidsansatte blev øget med 2.529, blev bosætningen øget med 1.324. Vi er gået fra 87.593 borgere fra 1. januar 2016 til 88.917 borgere per 31. december 2018. At bosætningen ikke følger fuldt ud med, kan skyldes mange forhold som for eksempel øget arbejdsstyrke og faldende ledighed.

Arbejdsstyrken er øget i Herning Kommune. Over tre år er arbejdsstyrken øget med 1.950 personer. Jeg har ikke analyseret området, men forventer, at den øgede arbejdsstyrke kan henføres til, at flere bliver på arbejdsmarkedet længere tid fremfor at gå på pension, flere unge tager en erhvervsuddannelse og kommer hurtigere med i arbejdsstyrken, og endelig er arbejdsløsheden historisk lav.

Vi skal dog ikke lukke øjnene for at flere pendler ind i vores kommune, og flere fra udlandet arbejder i Herning Kommune. Det er ikke løsningen på den lange bane.

Vi vil ikke kunne blive ved med at løse erhvervslivets efterspørgsel på arbejdskraft via pendlere fra ind- og udlandet. Lad os gøre noget aktivt for at øge arbejdsstyrken og dermed bosætningen i Herning Kommune. Det er et af de områder, jeg arbejder for i byrådet.

Vi bygger mange boliger i Herning Kommune. Der er de kommende år planlagt over 1.000 nye lejeboliger i Herning by og omkringliggende forstæder. Det er en stor gevinst, at vi har mange boliger på vej, for en forudsætning for befolkningsvækst er flere boliger.

Samlet set er konklusionen, at der er meget at glæde sig over i Herning Kommune. Vi har en flot udvikling i antallet af arbejdspladser, vi forventer endnu flere arbejdspladser i kommunen de kommende år, vi har en pæn tilvækst i befolkningen, og vi har mange nye boliger på vej. En positiv spiral i Herning Kommune.