Gift for et nyt og godt kommunalt udligningssystem

19. maj 2020, 15.15

Lefi Lund. Foto: Privatfoto

SERVICE Det var glædeligt, at Herning bliver tildelt yderligere godt 40,4 millioner kroner i kommunal udligning fremover, og 80 millioner kroner tidligere udbetalt i ekstraordinært finansieringstilskud gøres permanent.

Formålet med udligningsordningen er ikke blot at skabe et mere robust og enkelt udligningssystem, der flytter midler fra såkaldte mere velhavende kommuner østpå til mindre velstillede kommuner i blandt andet Nord-, Vest-, og Sydjylland samt Lolland-Falster, så disse mindre velstillede kommuner kan yde en lige så god borgerrelateret service som mere velstillede kommuner, der skal bidrage til ordningen.

Andre kommuner som eksempelvis Skanderborg skal bidrage næsten tilsvarende og aflevere yderligere godt 42,8 millioner kroner, hvor der endda grundet den store tilflytning er akut mangel på børneinstitutioner og skoler. Skanderborg har i dag en kommunal skatteprocent på 25,7 eller 0,8 procent højere end i Herning med 24,9 procent og tillige en grundskyldspromille på 24,66 eller cirka 25 procent højere end i Herning.

For at kunne betale de penge, som blandt andet Herning skal have i kraft af den nye udligningsordning, bliver det nødvendigt for Skanderborg med en skatteprocent på 25,7 og andre kommuner at sætte skatten op. Men dette giver aftalen lov til, hvor de der taber på aftalen må beholde de ekstra skatteindtægter herved. Samtidig giver aftalepapiret andre kommuner tilskud til at sætte skatten ned, da regeringen ønsker samlet at holde skatten i ro. Tilskuddet dækker dog ikke fuldt ud den enkelte kommunes skattenedsættelse, da kommunerne selv skal betale noget for at opkræve mindre kommuneskat. Dog kan kommuner med skatteprocenter over 26,3 procent (langt over Hernings 24,9 procent) permanent beholde det tilskud, kommunen har fået ved at sænke skatten ned til 26,3 procent. Tilskuddet til skattenedsættelsen nedtrappes og forsvinder helt efter fem år og bortfalder, hvis kommunen sætter skatten op igen.

Lektor og kommunalforsker Roger Buch ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forudser også, at kommunerne som verden pludselig ser ud i dag efter corona-krisen pænt vil sige nej tak til at sænke skatten, hvor de kigger ind i en fremtid med høj arbejdsløshed og manglende indtægter.

Stor var derfor min forundring, da jeg i Folkebladet 6. maj læste udtalelser fra det konservative byrådsmedlem, 2. viceborgmester Rasmus Norup, der mente, at pengene fra den øgede udligning, der principielt skal give borgerne mere ensartede vilkår i hele landet, skulle bruges til skattelettelser. Det er næsten at lægge gift for en god udligningsordning. Rasmus Norup er jo en fremadstormende ung politiker, der måske endnu ikke har så store bekymringer om ældre, syge og udsatte grupper i Herning.

Og som det ud af regnskaberne har kunnet læses, har Herning Kommune strammet kraftigt op. Blandt andet ses i det seneste regnskab fra børne- og familieområdet, at der i modsætning til tidligere er leveret et overskud på 52,8 millioner kroner, hvilket også har vakt forundring hos borgmesteren. Derfor har han naturligt nok stillet spørgsmålstegn ved, om rapporteringen er god nok, og om der er vedtaget besparelser, der ikke var nødvendige.