Læs og forstå

11. juli 2019, 11.00

Peter Langborg.

SYGEPLERSKER 8. juli forsøger Bente Alkærsig Rasmussen, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråds kreds Midtjylland, at gå i rette med mit tidligere indlæg omkring sygeplejersker og bureaukrati. Hun skriver bla. »Du forudsætter, at al administration/kontrol kan forsvinde og dermed de sparede midler.« Hvilket er direkte forkert.

Jeg tager udgangspunkt i de 30 procent af tiden, som går med unødig kontrol/administration - altså de 32 minutter ud af 109 min - som igen svarer til 7,2 procent ud af en sygeplejerskes hverdag på 444 min.!

Det er ærlig talt lidt sørgeligt, at en næstformand i kreds Midtjylland for DSR ikke kender DSRs egne tal og kan debattere på et faktuelt grundlag ud fra disse. Bente Alkærsig Rasmussen, jeg ved ikke, hvilket sundhedssystem du ønsker i fremtiden, et, som drukner i unødig administration/kontrol eller et, hvor de ansatte sygeplejersker kan få lov til at arbejde med det de er ansat til?

Men jeg ved til gengæld, at der alle steder indenfor de offentlige systemer kan spares enorme summer ved afskaffelse af bureaukrati, herunder ved afskaffelse af unødig administration/kontrol. Men her træder din grundlæggende blodrøde ideologiske indfaldsvinkel åbenbart i vejen for den sunde fornuft, som DSR trods har bragt på banen ved at påvise, at unødig kontrol/administration æder 7,2 procent af en sygeplejerskes arbejdsdag, hvilket svarer til mere end 4300 årsværk på landsbasis.