Seniorpensionen kan blive en succes

25. juni 2020, 13.35

Bent Bøgsted. Foto: Steen Brogaard

ARBEJDE Når man i årevis har haft et hårdt fysisk arbejde som eksempelvis murer eller sosu-assistent, så kan det være svært at arbejde, til man når pensionsalderen. For Dansk Folkeparti er det fuldstændig afgørende, at hvis man står et antal år før pensionsalderen og er nedslidt, så skal man kunne komme let ud af arbejdsmarkedet og på en værdig måde ind i pensionslivet. Det var med denne begrundelse, at Dansk Folkeparti sidste år indgik en aftale med den daværende regering samt de radikale om at indføre en ny seniorpension. Ordningen giver nedslidte ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre, og de får forbedret deres muligheder for at arbejde på nedsat tid i et fleksjob. Den ny seniorpensionsordning blev forhandlet på plads inden folketingsvalget i fjord. Dansk Folkeparti havde i lang tid presset på for at få gennemført en ny seniorpension med en forenklet sagsbehandling, så det ville blive nemmere for kommunerne at administrere ordningen. Det har vi så endeligt fået.

Socialdemokratiet deltog i forhandlingerne, men valgte at stå udenfor aftalen til trods for, at de i længere tid havde ført kampagne for en lavere pensionsalder til nedslidte. Det var meget mærkeligt!

Heldigvis var der stadig flertal for aftalen efter valget, og det betød, at vi kunne gennemføre den, selvom Socialdemokratiet havde dannet regering. Den nye seniorpensionsordning trådte i kraft 1. januar i år. Den forenklede sagsbehandling er blevet godt modtaget i kommunerne, og det har skabt den hurtige sagsbehandling, der var ønsket.

Indtil videre har det været en succes. Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort de første tal for ordningen. De viser, at frem til begyndelsen af maj har 1682 fået tilkendt den nye seniorpension. Og disse tal dækker kun 73 af landets 98 kommuner. Der er således en række kommuner, der ikke har indberettet tilkendelser endnu. Derfor må antallet, der har fået tilkendt pensionen, formodes at være langt større.

Jeg er overbevist om, at mange flere vil benytte sig af ordningen i de kommende år og dermed gøre seniorpensionen til en succes til gavn for seniorer, der er nedslidt.