Budgetforlig med solide socialdemokratiske aftryk

2. oktober 2019, 14.01

BUDGET Et flertal på 28 ud af 31 medlemmer af byrådet vedtog den 30. september et budget for 2020.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe gik til forhandlingerne, med høje forventninger på følgende prioriteter:

• Ældreområdet

• Lejeboliger i Herning

• Børneområdet, herunder det specialiserede børneområde

• Handicap- og psykiatriområdet.

• På ældreområdet lykkedes det os i fællesskab at lave en god plejeboligplan med rigtig mange plejeboliger over de næste år, der blandt andet indeholder udviklingen af et nyt koncept, der kaldes »generationernes hus«. Det er et koncept, der blandt andet bliver bygget efter i Aarhus, og som åbner for at flere generationer kan bo under samme tag og undnytte de klare fordele, der er ved dette. Et forslag, vi blandt andet har bragt med ind i forhandlingerne efter inspiration fra vore medlemmer.

Derudover lykkedes det os at få skrevet ind i budgetforliget, i stor enighed med de andre forligpartier, at der skal tænkes flere ældreboliger ind til borgere med fysisk og psykisk handicap. I næste etape en udvidelse af Fuglsangcenteret. Vi havde naturligvis gerne set, at man havde turde tage skridtet og bygge nyt, som vi foreslog, op ad det nuværende Rosenholmcenter, men det var der desværre ikke lydhørhed for i år. Men vi arbejder videre med ideen, som vi stadig tror på. Derudover har det været vigtig for os at søge, om vi kunne bevare klippekortordningen til ældre. Vi har hørt mange steder fra de ansatte, pårørende og brugere, at det har været en stor succes, og den ville vi gerne bevare. Heldigvis var de andre partiet enige.

Sidst men ikke mindst skal der i teknik og miljø arbejdes videre med en model, hvor vores ældste borgere måske kan rejse gratis med bybusser mellem klokken 10 og 14. En start på en model, der måske kan udvikles.

På lejeboligplanen fik vi flere væsentlige indrømmelser. Blandt andet en mulighed for at de almennyttige boligforeninger, nu igen proaktivt, kan byde ind med nye projekter. Desuden en mulighed for en helhedsplan for Holtbjerg, hvor vi forventer os meget mere byudvikling de kommende år. Samtidig skal der være fokus på, at der skal være billige, gode boliger til alle, også i Herning midtby.

På børneområdet havde vi naturligvis gerne set en øget normering. Men vi erkender, at der er store forventninger til, at det bliver leveret af den siddende socialdemokratiske regering i forbindelse med finansloven. Og det tror vi naturligvis på i den socialdemokratiske gruppe. Derfor fik vi indført i aftalen, at når der kommer penge, skal de naturligvis gå til udannet pædagogisk arbejdskraft. Derudover har vi være med til at få lavet en arbejdsgruppe, der skal kigge på, om pædagogerne laver for meget kontorarbejde udover kerneydelsen. Om de simpelthen laver for meget papirarbejde. Om vi måske kunne gøre det lidt nemmere og enklere i hverdagen for vores dygtige pædagoger. Den arbejdsgruppe forventer vi os rigtigt meget af i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Sidst men ikke mindst, glæder det os rigtig meget, at man får kigget Herning-modellen igennem for at få fundet af, om der er ting, der kan gøres bedre og udvikles i en positiv retning, så modellen igen kan komme på sporet, rent økonomisk.

I Socialdemokratiet er vi rigtig glade for, at vi også fandt penge til at ansætte flere socialrådgivere og dermed nedsætte antallet af sager pr. socialrådgiver, så de sårbare familie i endnu højere grad kan få hurtig hjælp, som er en del af Herning-modellen.

For et år siden bad vi om, at der blev kigget i bund på handicap- og psykiatriområdet. Det har man gjort, og derfor glæder det os, at der nu ser ud til at være en vej op af afgrunden, og vi glæder os endnu mere over, at vi afsætter flere penge til dette projekt i årets budget.

Derudover er den socialdemokratiske byrådsgruppe naturligvis glade for, at vi i Herning nu går aktivt ind i klimadebatten. Det gør vi ved at etablere et bæredygtighedscenter, og i socialdemokratiet vil vi gå enormt aktiv ind i den proces. Dette budgetforlig viser, at der kan nåes rigtig meget ved forhandling, gensidig tillid og troværdighed.

Vi vil i Socialdemokratiet tage ansvar, og vi mener, at vi igen har fået sat et tydeligt aftryk med vores tre mandater i byrådet, på trods af det der er sket for vores parti gennem det seneste år. Og heldigvis oplever vi en tilstrømning af nye medlemmer til partiet, som vi ikke har set længe.

Vi kan derfor alle tre tilslutte os forliget for 2020.