Flere udgifter end ventet: Ikast-Brande Kommunes budget er overskredet med 10,5 millioner kroner

Den halvårlige gennemgang af kommunens »husholdningsbudget« viser et underskud på 10,5 millioner kroner

17. september 2019, 13.04

Byrådet har godkendt at bruge halvdelen af sin usikkerhedspulje, for at dække budgetunderskuddet for første halvår af 2019. Foto: Tom Laursen

IKAST-BRANDE 2.480.269.000 kroner i indtægter fra skatter og udligning.

Sådan lyder det milliardbeløb, der er til at drive alt fra skoler, natur og ældrepleje til arbejdsløshedsunderstøttelse, veje og sundhedsudgifter i Ikast-Brande Kommune i 2019.

Langt størstedelen er bundet i lønudgifter.

Men desværre er det ikke nok, viser den halvårlige gennemgang af de kommunale budgetter....