Ingen romantik om ulve

1. november 2019, 13.14

Kristian Pihl Lorentzen. Foto: PR-Foto

ULVE Fredet eller ej i EU. Blodtørstige ulve, der angriber og flænser folks tamme husdyr, skal i min optik kunne skydes en kugle for panden lovligt.

Desuden bør der indføres regulering af ulve, så bestanden holdes nede på et minimum. Det vil EU naturligvis ikke blande sig i eller forhindre, hvis Danmark beder om det.

Ulve er prægtige dyr, der trives bedst og hører hjemme på meget store vidder/terrænområder, hvor de ikke kommer i konflikt med bosiddende mennesker og deres husdyr.

Jeg tror ikke på ideen om at indføre en ulvezone og så håbe på, at alt er godt.

Og ja, jeg er stor dyreven, men også realist omkring den utryghed og de problemer, som ulve forårsager i Midt- og Vestjylland. I det hele taget efterlyser jeg mere realisme og mindre romantik omkring ulve i Danmark.