90-årig død i Skibbild: Familien og sygeplejegerningen betød meget for hende

Udgivet:26. september 2022, 17.08

Læsetid:4 minutter

Omdrejningspunktet for Hanne Josefsens liv var Skibbild-Nøvling, familien og hendes faglighed som sygeplejerske. Foto: Privatfoto

MINDEORD Agner og Susanne Josefsen har sendt mindeord om tidligere sygeplejerske Hanne Josefsen, Skibbild-Nøvling, der er død i en alder af 90 år:

Hanne Josefsen blev født på Herningvej i Skibbild-Nøvling i 1932 - og døde i sit eget mangeårige hjem på Baldersvej i Skibbild-Nøvling 90 år senere.

Hanne Josefsen blev født som nummer to i en søskendeflok på otte. Forældrene drev et husmandssted, og når Hanne fortalte om sin opvækst, var den præget af stærke familiebånd, og tidens udfordringer med få midler, krig og mangel. Aldrig som en mangel i familien, men som et spejl af samfundet på den tid.

Hun gik i skole på Skibbild Friskole og kom senere ud at tjene i lokalområdet, blandt andet hos sin faster, der havde et bageri med konditori i Skibbild-Nøvling. Hun tjente også på en gård i Ringkøbing, og ligeledes tjente hun på nogle af datidens større gårde, og hos Niels og Margrethe Josefsen, hvor hun senere blev gift med sønnen Kristian.

Med til Hanne Josefsens historie hører også, at hun var på Tommerup Højskole, og at hun senere kom på sygeplejeskolen og uddannede sig til sygeplejerske. En uddannelse som betød meget for hende, og blev en del af hendes identitet. Hun har fortalt om forholdene på Herning Sygehus, om afdelinger med mange patienter på stuerne og skrappe oversygeplejersker og om små værelser under taget på den ældste del af sygehuset, hvor eleverne boede.

Det rige familieliv

Men som det var almindeligt i tiden i 1950’erne hængte hun uniformen i skabet da hun 31. marts 1956 blev gift med Kristian Josefsen i Nøvling Kirke.

Ægteskabet varede livet ud, til Kristan døde i september 2002. Sammen fik Hanne og Kristian tre børn, Verner, Agner og Anni. De blev begyndelsen på en stor familie, som Hanne Josefsen var stolt af. Familien tæller i dag 3 børn, 3 svigerbørn, 9 børnebørn, 13 oldebørn og så kommer partnere til børnebørnene, som også altid havde en stor plads i Hanne Josefsens hjerte.

Alt i alt en stor familie, som er spredt ud over ikke bare Danmark, men også Norge og Sverige.

Generelt følte hun sig rig på relationer.

Et hjælpsomt liv

Hanne levede et hjælpsomt liv; hun valgte sygeplejegerningen, hun var medhjælpende hustru for Kristian i landbruget, hun genoptog senere sit fag og arbejdede i mange år som hjemmesygeplejerske i Trehøje Kommune. Først som afløser, og senere som ledende hjemmesygeplejerske.

De første mange år var det med hjemmekontor og telefontid mellem klokken7 og 8 om morgenen. Hanne var et kendt ansigt både blandt læger, på rådhuset og blandt de almindelige borgere i Vildbjerg.

Tiderne skiftede og kontor og depot flyttede ud af hjemmet, og kollegaer kom til. Hanne Josefsen arbejdede som hjemmesygeplejerske, indtil hun gik på efterløn som 60-årig i 1992.

Livslangt forhold til lokalområdet

Hanne Josefsen har haft et meget fast tilhørsforhold til lokalområdet. Hun blev født på Herningvej, og flyttede, da hun blev gift på Nøvlingholmvej 1, hvor hun boede indtil 1988, hvor hun og Kristian Josefsen solgte gården til sønnen Verner og flyttede ind i det hus, deres anden søn, Agner, havde bygget på Baldersvej. Her boede hun resten af sit liv.

Hanne Josefsen elskede sit hus, og sin have. Selv om kræfterne aftog, formåede hun fortsat at få samlet afgrøder, bær og frugt ind, som blev omsat til grød, gele og æblekage.

Hanne Josefsen har altid værnet om, at familien skulle samles og bespises.

Det var vigtigt for hende at følge med i børn og børnebørnenes liv, og hun har nydt telefonopkald, postkort og breve.

Hun havde et aktivt liv, hvor hun var i kontakt med mange mennesker; hun har været formand for pensionistforeningen og medarrangør på busture med de grå busser til blandt andet Bornholm og Tyskland. Hun har også rejst med familien, og besøgt familien i Norge.

I de sidste år foretog Hanne Josefsen ikke længere store eller lange rejser, men ville altid gerne på en køretur i lokalområdet eller på besøg.

Stor berøringsflade

Hanne var et menneske, der værnede om sit privatliv, samtidig med at hun havde et liv, hvor hun satte utrolig stor pris på den store berøringsflade med mange mennesker, hun havde i arbejdslivet. Hun lyste altid op ved gensyn med gamle bekendte.

Hjemme i huset på Baldersvej ville hun gerne se sin familie. De sidste år af Hanne Josefsens liv var præget af svigtende helbred, men hun ønskede til det sidste at være så selvhjulpen som muligt. Med kontinuerlig støtte fra hjemmeplejen blev det muligt for hende at blive i sit hjem, hvilket familien er meget taknemmelig for.

Indlæser debat