Borgerforslag fra Holstebro: Motorveje omkring Herning skal gøres færdige

Byrådsmedlem fra Holstebro vil samle 50.000 underskrifter

10. december 2018, 07.34

Motortrafikvejen mellem Vardevej og Snejbjerg blev indviet i september 2008. Både den og det tilsvarende vejstykke på den modsatte side af Herning bør opgraderes til motorvej, mener Holstebro-politikeren Anders G. Jacobsen, der vil samle 50.000 underskrifter for at få sit borgerforslag behandlet i Folketinget. Foto: Flemming Hansen

HERNING Det er for farligt, at bilisterne på to strækninger omkring Herning skiftevis kører på motorvej og på motortrafikvej. Derfor skal Folketinget tage stilling til, om motorvejsnettet skal »gøres færdigt«.

Det er målet med et borgerforslag, som byrådsmedlem Anders G. Jacobsen (V) fra Holstebro netop er begyndt at samle underskrifter til.

- Det er tid til at handle, erklærer han i en pressemeddelelse.

Borgerforslaget handler om de otte kilometer motortrafikvej på rute 15 mellem Vardevej og Snejbjerg sydvest for Herning og de fire kilometer motortrafikvej mod nordøst, hvor Sindingvej lapper rute 18-motorvejen sammen.

- Fra landspolitikernes side har det ikke skortet på velmenende ord og forståelse for behovet for at få lukket de to motorvejshuller, men hensigtserklæringer gør det ikke alene. Borgerforslaget giver nu landspolitikerne mulighed for at sætte handling bag deres mange ord i denne sag, siger Anders G. Jacobsen, der inden juni vil prøve at samle 50.000 underskrifter for sit forslag.

I forvejen har blandt andre Herning-valgte Andreas Steenberg (R) fra Folketinget og Joan Hansen (V) fra byrådet i Herning talt for en tilsvarende løsning.

Farlige erfaringer fra Brande

- Men er det så afgørende at få lukket disse huller, så Holstebromotorvejen og Messemotorvejen kan blive en del af det eksisterende motorvejsnet? spørger Anders G. Jacobsen retorisk og svarer selv:

- Ja, det er det i høj grad, og dét ikke mindst af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Et godt sammenligningsgrundlag er den tidligere omfartsvej ved Brande, som udgjorde et afbrudt stykke motorvej i perioden 2000-2013. I den periode indtraf 18 uheld, og ikke færre end otte personer blev dræbt i fem ulykker, mens seks kom alvorligt til skade.

I sin VVM-redegørelse for Holstebromotorvejen gør Vejdirektoratet da også opmærksom på, at det er farligt med afbrudte motorvejsstrækninger, anfører Anders G. Jacobsen.

Penge i overskud at tage af

En opgradering af de to »motorvejshuller« er anslået til at koste i alt 650 millioner kroner, og finansieringen kan ifølge forslagsstilleren ske via de såkaldte tilbageløbsmidler fra anlæggelsen af Holstebromotorvejen.

- Vi får ikke en bedre chance end nu. Inden længe ved vi, hvor stort overskuddet på det samlede Holstebromotorvejsprojekt bliver. Forventningen er en lille milliard kroner, siger Anders G. Jacobsen.

- Så pengene er der, og det samme er den oprindelige forståelse i forligskredsen for, at de to afbrudte motorvejsstrækninger ikke indgik i det samlede motorvejsprojekt, fordi man dengang ikke troede, at det var muligt inden for den afsatte anlægsbevilling på 3,85 milliarder kroner, anfører forslagsstilleren, der i øvrigt selv er kandidat til Folketinget. work

Se læserbrev på side 25

Læs også
Billig motorvej mod Holstebro skal lappe huller omkring Herning
Abonnement
Læs også
Holstebromotorvejen meget billigere end ventet
Abonnement
Læs også
Minister skal svare på spørgsmål om at lukke »motorvejs-huller« omkring Herning
Abonnement
Læs også
Transportministeren lukker snakken om at lappe de sidste motorvejshuller omkring Herning
Abonnement
Læs også
Borgerforslag - luk motorvejshullerne