Holtbjerg, Porshøj og Brændgård er »forebyggelsesområder«: Tre Herning-boligområder på ny liste

Holtbjerg, Porshøj og Brændgårdsparken er alle på boligministers liste over såkaldte forebyggelsesområder

1. december 2021, 11.57

Holtbjerg er et af tre boligområder i Herning, der er kommet på regeringens liste over forebyggelsesområder. Dronefoto: Tom Laursen

HERNING Engang blev udsatte boligområder i Danmark kategoriseret på en ghettoliste, men siden er det navn forsvundet og erstattet af fire andre navne.

Nu bruger Indenrigs- og Boligministeriet blandt andre navne som »parallelsamfundsliste« og »omdannelsesområder«, når listerne hvert år 1. december bliver opdaterede.

I år er der for første gang en liste med 62 »forebyggebyggelsesområder«, og på den findes tre boligområder i Herning.

Det er Holtbjerg, Porshøj/Fruehøj/Fredhøj og Sønderager/Brændgårdsparken, hvoraf kun førstnævnte tidligere har optrådt på listerne.

For at komme på listerne skal boligområderne opfylde fem kriterier for antallet af arbejdsløse, antallet af dømte, uddannelsesniveau, indkomst og antallet af beboere med ikke-vestlig baggrund.

Kriterierne for forebyggelsesområder er så en del lavere end de øverste kategorier, hvorved Holtbjerg, Porshøj og Brændgård er kommet med.

Lister bliver kortere

I en pressemeddelelse redegør Indenrigs- og Boligministeriet for, hvad der definerer et forebyggelsesområde, og hvad statussen medfører.

Der skal være mindst 30 procent indbyggere med ikke-vestlig baggrund, og derudover skal mindst to af de fire øvrige kriterier være opfyldt (se faktaboks).

Læs også
Positiv udvikling fortsætter: Holtbjerg undgår igen træls liste
Abonnement

Derudover fremgår det, at der i forebyggelsesområder skal indføres udlejning med fortrinsret til boligsøgende i uddannelse og beskæftigelse, ligesom der indføres en stramning af reglerne for kommunal anvisning af udlændinge, og det bliver muligt at godkende strategisk nedrivning for at omdanne områder.

Af pressemeddelelsen fremgår det desuden, at antallet af boligområder på de tre »værste« lister alle er faldet.

- Det er fantastisk positivt, at den gode udvikling fortsætter i så mange områder. Det er fjerde år i træk, at antallet af parallelsamfund falder, og vi ser dermed fortsat effekten af parallelsamfundspakken slå igennem. Kommuner og boligorganisationer kan være stolte af deres målrettede indsats, som er med til at sikre, at alle børn får de samme muligheder, uanset hvor de vokser op, siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Tidligere på liste

Holtbjerg har tidligere været kategoriseret som et udsat boligområde, men siden 2019 har bydelens statistikker været forbedret i en grad, så den ikke har været på listen.

Da regeringen i foråret præsenterede idéen om forebyggelsesområder, var Holtbjerg igen i spil til en liste, og det samme var Porshøj/Fruehøj/Fredhøj.

Et bredt flertal i Folketinget bakkede op om regeringens boligudspil, og derfor er forebyggelses-listen nu officiel - med Sønderager/Brændgårdsparken som en ekstra tilføjelse fra Herning.

Gennem flere år har Herning Kommune samarbejdet med de almene boligselskaber om den boligsociale helhedsplan »Plads til forskel« i netop disse boligområder.

Gennem rådgivning og aktiviteter får familier i boligblokkene hjælp med både store og små ting i dagligdagen.

Arbejdet har her i efteråret fået en blåstempling ved, at Landsbyggefonden har forlænget projektet i yderligere fire år.

Boligområder på lister

Ved et udsat boligområde forstås et alment boligområde, hvor der bor mindst 1000 beboere, og hvor minimum to ud af fire følgende kriterier er opfyldt:

- Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent.

- Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet.

- Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

- Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Ved et parallelsamfund forstås et alment boligområde, hvor der bor mindst 1000 beboere, og hvor minimum to af kriterierne vedrørende tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitetsniveau samt uddannelses- og indkomstniveau er opfyldt, og hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

Boligområder, der har været på parallelsamfundslisten i fem år, defineres i lovgivningen som et omdannelsesområde.

I forebyggelsesområder skal andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstige 30 procent, og mindst to af følgende fire kriterier være opfyldt:

- Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 30 procent.

- Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 2 gange landsgennemsnittet.

- Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

- Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 65 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Indenrigs- og boligministeriet

Indlæser debat